50 KPSS Şartı ile En Az Lise Mezunu Sağlık ve Büro Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Son dakika haberi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bir ilan yayımladı ve 50 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verdi. En az lise mezunu personel alımında başvuru detayları haberimizde.

50 KPSS Şartı ile En Az Lise Mezunu Sağlık ve Büro Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Namık Kemal Üniversitesi sağlık personeli ve büro personeli alacak.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 50 puan sınırı ile sağlık personeli ve büro personeli alımı yapılacağına yer verildi. 4/B 'li olarak yapılan kamu personeli alımında başvuru detayları haberimizde. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR-MEZUNİYET VE ÖZEL ŞARTLAR

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda kadro dağılımı ve mezuniyet şartı ile özel şartlar hakkında şu ifadelere yer verildi:

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını 15 gün içinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapması gerekmektedir. Posta ya da diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adres: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Değirmenaltı Yerleşkesi /TEKİRDAĞ

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapması gerekmektedir:

 • Nüfus Cüzdan fotokopisi.
 • KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi
 • Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
 • Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.
 • 2 adet Fotoğraf.
 • İş deneyimini gösterir belge.

TÜM KAMU İLANLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN