4-5 Bin Lira Maaşla Memur Alımı: 2021'in İlk Kamu Personel Alımı İlanlarına Başvurular Başladı

Kamuya yapılacak memur alımları için art arda duyurular yayımlandı. Duyurularla birlikte 2021 yılının ilk memur alımları başladı. İşte başvuruya dair bilgiler.

4-5 Bin Lira Maaşla Memur Alımı: 2021'in İlk Kamu Personel Alımı İlanlarına Başvurular Başladı

2021 yılının ilk memur alımları başladı.

2021 yılının ilk Pazartesi günü geldi ve 5 kuruma memur alımı başvurusu başladı. 2021 yılının ilk memur alımı ilanlarına başvuruların başlaması sonrası kamu personeli olmak isteyen adaylar, ilanlara nasıl başvuru yapabileceklerini araştırmaya başladı. Biz de kamubulteni.com olarak 2021 yılının ilk memur alımlarının başvuru bilgilerine yer verdik.

MEMUR ALIMLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Kamuya yapılan memur alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BUGÜN BAŞVURUSU BAŞLAYAN MEMUR ALIMI İLANLARI

KYK yurtlarına 500 memur alınıyor. Başvuru detayları için TIKLAYIN

Çorum Belediyesi zabıta memuru alımı için TIKLAYIN

TÜSEB personel alımı için TIKLAYIN

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu personel alımları için TIKLAYIN

İBB zabıta memuru alımı için TIKLAYIN