2022’den 60 KPSS Puanı Alanlar İçin İkamet Şartı Olmadan Zabıta Alımı Başvuruları Başladı

Bursa Karacabey Belediye Başkanlığı, 60 KPSS ile zabıta memuru alımı başvuruları başladı. İşte şartlar ve detaylar…

2022’den 60 KPSS Puanı Alanlar İçin İkamet Şartı Olmadan Zabıta Alımı Başvuruları Başladı

2022 KPSS’den 60 ve üzeri puan alacaklar için zabıta memuru alım ilanı geldi. Lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği kadrolar için kadın ve erkek adaylara yönelik alımlar yapılacak. Başvuruları kabul edilen adaylar uygulamalı ve sözlü sınava katılacak. 1 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplamda 7 zabıta memuru alımı yapılacak. Başvurular bugün itibariyle başladı.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Nitelikleri

https://www.kamubulteni.com/images/upload/z1_7.png

https://www.kamubulteni.com/images/upload/z2_7.png

Başvuru Genel Şartları

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak,

- Zabıta alımı için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. (Boy ve kilo ölçümü belediye tarafından yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Belediyenin internet sitesinden veya kurumdan alınacak başvuru formu doldurulup aşağıdaki belgelerle teslim edilecek.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Başvuru Tarihi ve Şekli

Yazılı ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Runguçpaşa Mahallesi Cumhuriyet Alanı No:1 16700 Karacabey/BURSA adresindeki Belediye Ana Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek yapacaktır.

Sınavın Yeri ve Tarihi

Zabıta Memuru alımı için yazılı sınav 16.02.2023 tarihinde saat:10:00’ da başlamak üzere Runguçpaşa Mahallesi Panayır Caddesi No:3 Kat:1 adresinde Belediye Ana Hizmet Binası yanındaki İşhanında, uygulamalı sınav 16.02.2023 tarihinde saat: 14:00 de başlamak üzere, Hamidiye Mahallesi Panayır Caddesi No:256/8 adresinde Öğretmenler Parkı içindeki Karacabey Belediyesi Spor Kompleksinde yapılacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /