2022 Bekçi Alımında 2 Önemli Değişiklik Yapıldı Başvuru Şartları Neler

Onbinlerce adayın beklediği bekçi alımı için başvurular başladı. Peki kimler başvuru yapabilecek, başvuru şartları değişti mi, başvurular nasıl yapılacak, ne kadar ücret ödenecek?

2022 Bekçi Alımında 2 Önemli Değişiklik Yapıldı Başvuru Şartları Neler

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde illerde istihdam edilecek 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Yapılacak bu alımlarda bazı değişiklikler yapıldı.

Hangi Değişiklikler Yapıldı

Önceki alım kılavuzu ile bu kılavuz incelendiğinde 2 alanda değişiklik göze çarpıyor. Adayların çokta hoşuna gitmeyecek bu değişiklikler şu şekilde;

4 Yanlış 1 Doğruyu Götürecek

Adaylar yazılı sınava girdiğinde işaretleyeceği şıklardan dört tanesinin yanlış olması adayların bir doğru cevabını götürecektir. Örneğin 100 soruluk sınavdan 80 doğru 20 yanlış yapan adayın 75 neti kalmış oluyor. Bu şekilde aday 75 puan almış oluyor. Yazılı sınavdan 50 puan alanlar barajı geçebiliyor. Bu şekilde tüm soruları cevaplayan adaylar 60 doğru 40 yanlış yaptığı takdirde 50 puan alıp barajı geçebiliyor.

En Yüksek Puanlılar Fiziki Yeterliliğe Giriyor

Önceki alımlarda yazılı sınav barajını geçen tüm adaylar fiziki sınava girebiliyor ve yazılı sınavdan düşük almış olsa bile bekçi olma şansı hala devam ediyordu. Ancak şimdiki değişiklikte belli bir kontenjan getirildi. Yapılan değişikliğe göre barajı geçen tüm adaylar fiziki yeterlilik sınavına giremiyor. Kılavuzda yazılı sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır ibaresine yer verildi. Yani yazılı sınavda en yüksek puan alan 32 bin 500 aday fiziki yeterlilik sınavına girebilecektir. Barajı geçen tüm adayların fiziki yeterlilik sınavına girme şansı ortadan kalktı.

Bekçi Başvuru Şartları Ne?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Başvurular Nasıl Yapılır

Adalyar ön başvurularını online olarak yapacaktır. Adaylar 28 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvuru yapabilecek. Ön başvuru ücreti yatırıldıktan sonra başvuru yapılabilecek.

EGM Polis Akademisi Başkanlığından yayınlanan ilana göre, adaylar 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.