20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Başvuru Atama Takvimi ve Branş Kontenjan Dağılımı Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama takvimi yayımlandı. Yayımlanan duyuruda ön başvuru, sözlü mülakat , tercihler ve branşlara göre kontenjan dağılımına yer verildi. İşte MEB 2020 atama duyurusu.

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Başvuru Atama Takvimi ve Branş Kontenjan Dağılımı Açıklandı

MEB 20 bin öğretmen atama duyurusu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada Haziran 2020 dönemi 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartlarına yer verildi. 

Yayımlanan duyuru şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

Öğretmenler bu sayfada: Bilgi alış verişi için  TIKLA KATIL

Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar

1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak
başvuru, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde https://ilkatama.meb.gov.tr
adresinden elektronik başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
2. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş
yapacaklardır.
3. Başvuruda adaylar, Ek-2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav
merkezinin tamamını tercih edeceklerdir.
4. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda
bulunabilecektir.
5. Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu
itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.
6. Adayların başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b),
herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem
arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.
7. Adaylar Elektronik Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
8. KPSS puanları ile ilgili olarak;
8.1. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği
alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça, Fransızca ve
Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10
puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu
kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre
değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek
olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
8.2. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda
başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan
türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan
KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
8.3. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak
adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar
2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabileceklerdir.
9. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim
fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var
mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge
tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon
Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik
formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve
bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.
10. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi
düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının
tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri
bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz
edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal
edilecektir.
11. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı
alanına “0” (sıfır) girilecektir.
12. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
13. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge
istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.
14. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini
yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik
hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve
muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde 
atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir
ay içinde göreve başlatılacaklardır.
15. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve mezun
olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan ön başvurular ile başvuru
şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta
tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı
gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
16. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek
durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr
internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak
kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

KONTENJAN DAĞILIMI

ATAMA TAKVİMİ

10 bin öğretmen atama takvimi şu şekilde:

ATAMA BAŞVURUSU BAŞLADIĞINDA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN