163 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sürüyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

163 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sürüyor

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden yayımlanan duyuruda hemşire , ebe, diğer sağlık personeli unvanlarında personel alınacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların genel şartlarının yanı sıra özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Resmi duyuruda başvuru genel şartları şu şekilde sıralandı: 

1-Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
4-Başvuracak Önlisans ve Lisans Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Önlisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel  olarak  çalışmakta  iken  istifaen  görevinden  ayrılarak  sözleşmesi  feshedilenler;  fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
6-İstanbul ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvurular nasıl yapılacak? sorusuna da ilanda yanıt verildi. Duyuruda başvuru süreciyle ilgili, "Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar)  www.istanbulc.edu.tr  ve  https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki  Başvuru  Formunu eksiksiz  doldurarak  aşağıda  belirtilen  belgelerle  birlikte  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Müracaat  sonunda  adayların  beyan  ettikleri  Kamu  Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı   beyanda   bulunan   adayların   müracaatları   kabul   edilmeyecek   ve   haklarında   Genel Hükümlere  göre  işlem  yapılacaktır.  Sadece  bir  pozisyon  için  aranılan  nitelik  kodu  belirtilerek başvuru  yapılacaktır.  Birden  fazla  başvuru  yapıldığı  takdirde  her  iki  başvuru  da  geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.