16 İlde Kamuya KPSS'siz ve 55 KPSS ile Memur, Sekreter, Sağlık Personeli Alımı

Kamuya 16 şehirde sağlık personeli, sekreter, memur, itfaiye eri, beden işçisi, temizlik personeli, şoför ve işçi ile personel alımı için duyurular bugün yayımlandı.

16 İlde Kamuya KPSS'siz ve 55 KPSS ile Memur, Sekreter, Sağlık Personeli Alımı

Bugün yayımlandı: Belediyelere KPSS'siz ve 55 KPSS ile personel alımı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurularda belediyelere en az ilköğretim mezunlarından KPSS'siz ve 1 belediyeye 55 KPSS ile kamu personeli , işçi ve memur alımı yapılacağı duyuruldu.Biz de bu yazımızda bugün yayımlanan belediye ilanlarının başvuru bilgilerine yer verdik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İŞKUR'da yayımlanan belediye işçi ve personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

•    Türk vatandaşı olmak.

•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

•    Türk Ceza Kanununun53üncümaddesindebelirtilensürelergeçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayıbiryılveyadahafazlasüreylehapiscezasınayadaaffauğramışolsabiledevletingüvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,   hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İLANLAR

Bugün yayımlanan ilanlar şu şekilde:

Taşpınar Belediyesi 55 KPSS ile memur alımı için TIKLAYIN

Ankara ve İstanbul'da belediye personeli alımı için TIKLAYIN

Eskişehir ve Manisa'da belediye personeli alımı için TIKLAYIN

Bursa ve Tekirdağ'da Belediyelere personel alımı için TIKLAYIN

Muğla, Kastamonu, Ağrı ve Antalya'da Belediyelere Personel alımı için TIKLAYIN

Osmaniye Yarbaşı Belediye Ltd Şti.10.03.2021

Çankırı Kızılırmak SYDV.16.03.2021

 Şırnak Beytüşşebap SYDV Pers. Alımı 

Mardin Artuklu SYDV Pers. Alımı 11.03.2021 

Van Çaldıran SYDV Pers. Alımı 15.03.2021

  İzmir İzelman

Çorum Uğurludağ Beld. Pers