14 Şehirde Kamu Hastanelerine KPSS'siz ve Düşük KPSS ile Personel İşçi Alımı (Üniversite hastaneleri)

134 şehirde kamu hastaneleri bünyesine en az ilkokul mezunları arasından sürekli işçi ve sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Bugün yayımlanan ilanlarla birlikte üniversite hastanelerine yapılan 559 personel alımları yazımızda.

14 Şehirde Kamu Hastanelerine KPSS'siz ve Düşük KPSS ile Personel İşçi Alımı (Üniversite hastaneleri)

14 şehirde kamu hastanelerine KPSS 'siz ve düşük KPSS ile personel işçi alımı.

Üniversite hastaneleri İŞKUR üzerinden ve Çalışma Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden art arda duyurular yayımladı. Yayımlanan duyuurlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli ve sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. Sağlık personeli akdrolarına, büro personeli kadrosuna, tekniker ve teknisyen ile işçi kadrolarına yapılan personel alımlarının bilgileri haberimizde.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Üniversite hastaneleri bünyesine yapılan 4/B'li sözleşmeli personel alımı ve sürekl işçi alımlarına müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Not: Sürekli işçi alımında ikamet şartı vardır. Personel alımında ise ikamet şartı yok.

ALIM YAPILAN İLLER ve İLANLAR

İŞKUR üzerinden yayımlanan sürekli işçi alımları şu şekilde:

İlanlara başvuru için İŞKUR sayfasına gitmeniz gerekmektedir. esube.iskur.gov.tr adresine gittikten sonra giriş yapınh ve iş ilanlarını tıklayın. Son olarak iş arama sayfasında İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

Personel alımı ilanları ise şu şekilde:

Bursa Uludağ Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

İlanlar yayımlanıyor. Takip için TIKLAYIN