Çalışma Bakanlığı 1000 İşçi Alımı Başvuru Ekranı Açıldı (Temizlik-Yaşlı Bakımı-Güvenlik Görevlisi-Engelli Bakıcısı-Teknik Hizmet)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan duyuruda 1000 işçi alımı yapılacağına yer verildi. 81 şehre yapılan işçi alımı için başvuru detayları ve özel şartlar haberimizde.

Çalışma Bakanlığı 1000 İşçi Alımı Başvuru Ekranı Açıldı (Temizlik-Yaşlı Bakımı-Güvenlik Görevlisi-Engelli Bakıcısı-Teknik Hizmet)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan duyuruda 1000 işçi alımı yapılacağına yer verildi. 81 şehre yapılan işçi alımı için başvuru detayları ve özel şartlar haberimizde.

25 Kasım 2019 Pazartesi 08:30
Çalışma Bakanlığı 1000 İşçi Alımı Başvuru Ekranı Açıldı (Temizlik-Yaşlı Bakımı-Güvenlik Görevlisi-Engelli Bakıcısı-Teknik Hizmet)

Aile Bakanlığı 1000 işçi alımı başvuru ekranı açıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından 81 şehre 1000 işçi alımı yapılacağına yer verildi. 

ALIM YAPILAN KADROLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere yapılan 1000 işçi alımında adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

- Temizlik Görevlisi  

- Engelli Bakıcısı  

- Diğer Teknik Hizmet Personeli  

- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı  

- Güvenlik Görevlisi (Silahsız)  

- Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı  

KADIN ERKEK ADAYLAR BU ADRESTE

İlana başvuracak diğer adaylarla bilgi alış verişi için >> TIKLA

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

- Türk vatandaşı olmak,

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

- Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak,

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak

- Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

- Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

- Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden sadece bir işyeri (il)  ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

- Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

- Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

-  Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Bakanlığımıza ataması yapılan personel mazeret durumları dahil 3 (Üç) yıl süreyle iller arası tayin talebinde bulunamayacaktır.

- Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere alınacak olan sürekli işçiler;

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Temizlik Görevlisi  

En az ortaöğretim mezunu olmak” şartı aranmaktadır.

Engelli Bakıcısı  

*Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunanlara hizmet verecekler için ilgili mevzuat gereği cinsiyeti şartı konulmuştur.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HERHANGİ BİR ALANINDAN MEZUN OLMAK.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ACİL TIP ALANI VE DALLARI VEYA ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALINDAN MEZUN OLMAK
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK-EBELİK-SAĞLIK MEMURLUĞU ALANI- EBELİK DALI VEYA HEMŞİRELİK-EBELİK-SAĞLIK MEMURLUĞU ALANI - EBELİK-HEMŞİRELİK DALINDAN MEZUN OLMAK
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - HEMŞİRE YARDIMCILIĞI DALINDAN MEZUN OLMAK
Veya herhangi bir “ortaöğretim” programından mezun olanlar için engelli bakımı konusunda sertifika sahibi olmak, şartı aranır.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı  

*Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunanlara hizmet verecekler için ilgili mevzuat gereği cinsiyet şartı konulmuştur.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HERHANGİ BİR ALANINDAN MEZUN OLMAK.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI VE DALLARINDAN MEZUN OLMAK
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ACİL TIP ALANI VE DALLARI VEYA ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALINDAN MEZUN OLMAK
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK-EBELİK-SAĞLIK MEMURLUĞU ALANI- EBELİK DALI VEYA HEMŞİRELİK-EBELİK-SAĞLIK MEMURLUĞU ALANI - EBELİK-HEMŞİRELİK DALINDAN MEZUN OLMAK
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - HEMŞİRE YARDIMCILIĞI DALINDAN MEZUN OLMAK
HERHANGİ BİR ORTAÖĞRETİM PROGRAMINDAN MEZUN OLANLAR İÇİN HASTA VE YAŞLI BAKIMI KONUSUNDA SERTİFİKA SAHİBİ OLMAK

--

Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunanlara hizmet verecekler için ilgili mevzuat gereği cinsiyet şartı konulmuştur.

ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ, ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ, AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ, PARAMEDİK, ACİL YARDIM,AMBULANS VE ACİL BAKIM, İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
EVDE HASTA BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK.
HEMŞİRELİK, SAĞLIK MEMURLUĞU VEYA SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ, YAŞLI BAKIMI, YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMIÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)  

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) hizmeti verecek personelden;

*Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunanlara hizmet verecekler için ilgili mevzuat gereği cinsiyet şartı konulmuştur.

“En az ortaöğretim mezunu olmak, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak, (yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve yüksekokullarından mezun olanlar için güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz)” şartı aranır.

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı  

*Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunanlara hizmet verecekler için ilgili mevzuat gereği cinsiyet şartı konulmuştur.

Çocuk Destek Merkezi Yönetmeliğinin 40’ıncı maddesinde belirtilen Bakım elemanları, yirmibeş yaşını doldurmuş, söz ve davranışlarıyla çocuklara rol model olabilecek yapıda ve sağlıklı iletişim becerisine sahip olmalıdır,

İlgili alan mezunu olmak  veya herhangi bir “ortaöğretim” programından mezun olanlar için çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olmak

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HERHANGİ BİR ALANINDAN MEZUN OLMAK.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI VE DALLARINDAN MEZUN OLMAK

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla Türkiye geneline yapılan işçi alımında başvurular İŞKUr üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip etmesi ve başvurusunu yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın. Son olarak karşınıza iş arama sayfası çıkacak. Bu ekranda İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini iaşretleyip ARA butonuna tıklayın.

İlanlar aşağıda sıralanacaktır. 

Başvurular Cuma günü sona erecek. 

TÜM KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARI İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Son Güncelleme: 25.11.2019 14:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet aksu 2019-11-25 22:39:57

İlk okul mezunu temizlikçi istenmiyor neden se biz ilkokul mezu ları napcaz söyleyin sayın bakan fabrikalar 35 yaş üstü almıyor siz ilk okul mezunu almazsının nasıl geçim saglıycaz söyler misiniz?

Avatar
Mustafa 2019-11-25 13:02:13

Ön lisans mezunları başvuru yapamıyor mu

Avatar
Umut 2019-11-25 17:14:54

Lise mezunu işçi alımında kpss şartı kaldırılmıştı ama ilanda kpss en az 60 puan isteniyor diyor

Avatar
Emine 2019-11-25 22:30:07

Lise mezununu temizlikle ne işi olur neden okadar ortaokul okuduk ilkogretim geçiyor bizim zamAnimizda lise okumak cok zordu haksizlik bu

Avatar
gonca 2019-12-02 22:44:37

hasta ve yaşlı bakıcı maaş ne kadar bilen yazabilir mi?

Avatar
arife mamaşoglu 2020-11-19 15:43:51

sayın bakanım çay temizlik iş arıyorum geçirdigim beyin amalıyatı sonradı iş bulamıyorum iş istyorm.