Seçim Torbalarının Sandık Kurulu Başkanlarına Teslimi İle İlgili Değişiklik Resmi Gazetede Yayınlandı!

Yüksek Seçim Kurulu seçim torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslim edilmesi ile ilgili mevzuatta değişikliğe gitti.Daha önce seçim torbaları ilçe seçim kurulları tarafından sandık kurulu başkanlarına seçim gününden 48 saat önce teslim ediliyordu.Yapılan değişiklikle malzeme torbaları sandık kurulu başkanları tarafından seçim günü oy verme bölgesinde tutanak karşılığı teslim alınacak.Detaylar haberimizde.

Seçim Torbalarının Sandık Kurulu Başkanlarına Teslimi İle İlgili Değişiklik Resmi Gazetede Yayınlandı!

Yüksek Seçim Kurulu malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslim edilmesi ile ilgili mevzuatta değişikliğe gitti.Konu ile ilgili değişiklik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.Malzeme torbaları daha önce ilçe seçim kurulları tarafından seçim gününden 48 saat önce sandık kurulu bakanlarına tutanakla teslim ediliyordu. Yapılan değişiklikle bina sorumlularının malzeme torbalarını oy verme günü saat 05.00 da ilçe seçim kurullarınca belirlenen yerlerde hazır bulunarak tutanak karşılığında teslim almaları ve bina sorumlularının teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık bölgelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanakla teslim etmeleri veya malzeme torbaları oy verme gününden bir gün önce oy verme işleminin yapılacağı seçim mekânlarına ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla gönderilmesi ve sandık kurulu başkanları torbayı teslim alıncaya kadar torbanın bina sorumlularınca tespit edilen güvenli yerlerde kolluk güçlerince muhafaza edilmesi kararlaştırıldı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda bu değişikliğin nedeni şu şekilde açıklandı. ‘’ Sandık kurulu başkanlarına torba teslimi yapıldığında, sandık kurulu başkadan bu torbalan kendi imkanlarıyla evlerine götürmekte ve muhafaza etmektedirler. Böylece kanunun kendilerine vermediği ancak fiilen uygulanmak zorunda kalınan görevler oluşmaktadır. Gerek torbaların teslim alınarak eve götürülmesi gerekse evdeki oy torbalarının oy verme gününe kadar muhafazası şüphesiz çeşitli sıkıntılar oluşturmaktadır. Bu sıkıntıların en önemlilerinden biri de kamuoyunda, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında Sekabet Kurulumuzun ve yapılan bu uygulamanın tenkit edilmesidir. Şöyle ki, sandık kurulu başkanlarınca teslim alınan oy torbalan korumasız, güvenliksiz ye günümüz şartlarına uygun olmayan şekillerde kendi evlerine ulaştırılmakta, bu suretle istenmeyen görüntülerin oluşmasına imkan vererek, sandık kumlu başkanlarımızı da zor durumda bırakmaktadır. Diğer yandan, sandık kurulu başkanlarının evlerinde ve araçlarında muhafaza edilen oy torbaları gerekli güvenlik önlemlerinden de yoksun olmakta ve sandık kurulu başkanlarının zor durumda bırakmaktadır. İkametlerinde muhafaza edilen oy torbalan, buralarda meydana gelen hırsızlık ve yangın gibi olaylarda zayi olmakta ve ilçe seçim kurullarımızı da oy verme günü beklenmeyen sıkıntılara sokmakta ve oy verme işleminin zamanında başlamasını da geciktirebilmektedir. Tüm teşkilatımızda uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, 12 Nisan 2017 Çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlarınca sandık kurulu başkanlarına teslim edilmesi öngörülen malzeme torbalarının dağıtımı esnasında daha önceki seçimlerdeki istenmeyen görüntülerin önüne geçilebilmesi bakımından farklı uygulamaların belirlenerek, tatbik edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.’’

‘’ Anayasanın 79, maddesiyle; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. Buna göre bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmelerine, bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanmasına karar verildi.’’

Kamubulteni.com KONYA