Adli Tıp Kurumu’ndan Yeni İlan! VHKİ, Tekniker, Biyolog ve Aşçı Alımı Yapılacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na yeni personel alımları yapılacağına ilişkin duyuru az önce yayımlandı.

Adli Tıp Kurumu’ndan Yeni İlan! VHKİ, Tekniker, Biyolog ve Aşçı Alımı Yapılacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda kuruma 14 VHKİ, 6 otopsi teknikeri, 2 biyolog ve 1 aşçı alımı yapılacağı belirtildi. Duyuruda başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra ilgili unvanlara göre belirlenen başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Başvurular , https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  adresinden yapılacak. Başvuru işlemleri 16 Ağustos’ta başlayacak, 27 Ağustos’ta sona erecek. Başvuru özel şartları ve başvuru sürecine dair ayrıntılara ve diğer detaylara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın resmi sayfasından ilgili tarihlerde erişim sağlanabilecek.

Başvuru Genel Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.) 

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.