Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Yeni Tutarlar Belirlendi

Vergi mükelleflerin, KDV genel uygulama tebliği hükümleri gereğince gemili mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri KDV iadelerine yönelik azami hadler belli oldu. Vergi mükelleflerine ait finansal defterler Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdik ediliyor. Bu tasdik raporu ile alınacak iadelerde rakamların sınırları ise 2023 açısından yeniden çizildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir İdaresi Başkanlığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Ge

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Yeni Tutarlar Belirlendi

KDV İadelerine Yönelik Azami Hadler Tespit Edildi

Söz konusu hüküm gereğince Yeminli Mali Müşavir ile yıllık Gelir ve Kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdik edilmesine yönelik süresinde düzenlenmiş tasdik sözleşmesi olmayan mükelleflerin, KDV genel uygulama tebliği gereğince Yeminli Mali Müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri KDV iadelerine yönelik azami hadler belirlendi.


KDV İadesi Tutarları


İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle alakalı KDV iadesi işlemlerinde 2 milyon 600 bin lira, Türkiye'de ikamet etmeyen kişilere özel fatura ile gerçekleştirilen satış işlemleri ve yolcu beraberi eşya kapsamında gerçekleştirilen satışlar ile alakalı KDV iadesi işlemlerinde 350 bin lira, KDV genel uygulama tebliği hükümleri gereğince Yeminli Mali Müşavir tasdik raporuna istinaden alınabilecek diğer KDV iadesi işlemlerinde 1 milyon 300 lira olacak şekilde tespit edildi.


Taşınmazlar ile iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançlara ait istisna ile alakalı işlemlere yönelik had 663 bin lira. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu genel tebliğinde düzenlenen yatırım indirimi işlemlerine yönelik had 1 milyon 508 bin lira olacak şekilde belirlendi.


Karşıt İnceleme Yapılması Zorunlu Haller Neler?

Kalkma Değer Vergisi hariç olmak üzere tutarı 65.000 lirayı geçmeyen belgeler açısından karşıt inceleme zorunluluğu bulunmaz iken, bir mükelleften bir aylık dönem içerisinde gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları toplamının 195 bin lirayı geçmesi halinde karşıt inceleme yapılması zorunlu olacak.


Anadolu Ajansı tarafından aktarılan habere göre bakanlık tarafından özel bir belirleme düzenlenmediği takdirde bu genel tebliğde bulunan işlemlere yönelik hadler, 2023 senesi ile izleyen yıllarda artış olmaksızın sürecek.