Kasım'da Başlıyor Kamu Kurumları Emeklilik Belgelerini Sadece HİTAP Üzerinden Gönderecek

Kamu görevlilerinin emeklilik işlemleri ile alakalı genelge resmi gazetede ilan edildi. Buna göre kamu kurumu kuruluşları çalışan vatandaşların emeklilik işlemlerine yönelik başvuru ile onay ve diğer bilgi ve belgeleri 15 Kasım tarihinden itibaren sadece hizmet takip programı (HİTAP) üzerinden sosyal güvenlik kurumuna gönderecek.

Kasım'da Başlıyor Kamu Kurumları Emeklilik Belgelerini Sadece HİTAP Üzerinden Gönderecek

Genelge'de 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasının C beğendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında bulunan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan hitap uygulamasının söz konusu sigortaları karıştıran bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü açıklandı.


Belgeler 15 Kasım'dan itibaren hitap üzerinden gönderilecek
Genelge'de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan emeklilik iş ve işlemlerinin en kısa süre içerisinde ve hatasız olacak biçimde tamamlanmasının temin altına alınması ile sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içerisinde tamamlanmak suretiyle personele ait bilgilerin hitap uygulamasını eksiksiz ve güncel bir biçimde aktarılması ile emeklilik işlemlerine yönelik başvuru onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15 Kasım tarihinden itibaren sadece hitap üzerinden gönderilmesi ifade edildi.


İstisnalar Hariç Mail Gönderimine Son Verilecek
Diğer taraftan başkanlık tarafından talep edildiği durumlar hariç olmak kaydı ile posta yöntemi ile gönderime son verilmesi ve emeklilik iş ve işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hitap uygulamasında bulunan bu bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilmesi talep edildi.