"Danıştay’dan iş ortaklarına vize"

Avukat Melih Akkurt, "Danıştay, kamunun yapım işi ihalelerinde iş ortaklıkları tarafından alt yüklenici olarak elde edilen iş deneyim belgelerine vize verdi" dedi.

"Danıştay’dan iş ortaklarına vize"

Avukat Melih Akkurt, "Danıştay, kamunun yapım işi ihalelerinde iş ortaklıkları tarafından alt yüklenici olarak elde edilen iş deneyim belgelerine vize verdi" dedi.

Danıştay, kamunun yapım işi ihalelerinde iş ortaklıkları tarafından alt yüklenici olarak elde edilen iş deneyim belgelerine vize verdi. Avukat Melih Akkurt tarafından açılan davada alınan kararla 200 milyar liralık yapım işi ihalelerinde “Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine” ve bu kapsamda alınan iş deneyim belgelerinin iptalini içeren Kamu İhale Kurumu’nun 16/12/2020 tarih ve 2020/DK.D-417 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ve bu kararın dayanağı olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Av. Akkurt’un yaptığı açıklamaya göre, Danıştay 13’üncü Dairesi’nin aldığı kararda iş ortaklıklarının iş deneyim belgelerinin iptal edilmesinin telafisi güç ve imkansız zararlara neden olduğu vurgulanarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Akkurt tarafından Kamu İhale Kurumu’nun 16 Aralık 2020 tarihli Düzenleyici Kurul Kararının ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Akkurt, Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararında, İhaleye katılıp yüklenici sıfatı alabilmekte olan adi ortaklıkların, alt yüklenici olamayacağı yönünde mevzuatta yasaklayıcı bir düzenleme bulunmamakta iken, idarece adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağı yönünde yapılan dava konusu düzenleme, idarenin düzenleyici işlemi ile teşebbüs hürriyetine getirilen bir sınırlama niteliğinde ve üst hukuk kurallarını aşar nitelikte olduğuna dikkat çekti. Akkurt, "Kararda, ’Mevzuattaki boşluğun, adi ortaklıkların yüklenici olması haline ilişkin getirilen kuralların, düzenleyici işlemler ile adi ortaklıkların alt yüklenici olması hâlinde de uygulanması suretiyle kaldırılması mümkün iken, adi ortaklıklar adına alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceği yönünde Kanun’daki düzenlemeleri aşar nitelikteki yasaklayıcı düzenlemede, üst hukuk kurallarına ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır’ denildi" diye konuştu.