Binalarda Yenilebilir Enerji Zorunluluğu 1 Ocak’ta Başlıyor

2023'ten itibaren bir parselde bulunan toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük yapıların kullanıldığı enerjinin en az %5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu hale dönüşecek.

Binalarda Yenilebilir Enerji Zorunluluğu 1 Ocak’ta Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği ile beraber normal binalara göre enerji verimliliği daha çok olan ve kullanıldığı enerjinin belirli bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden  ‘neredeyse sıfır enerjili binalar’ konseptine geçmiş, aşamalı bir şekilde 1 Ocak tarihinden itibaren zorunlu hale dönüştürülecek.


Düzenleme ile beraber Türkiye'nin beyan ettiği 2053 net 0 emisyon binalar hedefi kapsamında binalarda enerji performansı yönetmeli değişikliği ile hazırlandı. Bu çalışma kapsamında bir Ocak 2023 tarihinden itibaren 1 parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan bütün binalar, enerji performansı sınıfı en az B olacak biçimde inşa edilecek.

Diğer taraftan bu binaların kullandığı enerjinin en az %5'ini güneş enerjisi paneli ile rüzgar enerjisi ve ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu Hale dönüştürülecek.


Pencere Isı Yalıtım Değerleri İyileştirilecek

Bu yapıların halen 'C' olan asgari enerji performanslarının 'B' sınıfına çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılmakta olan yalıtım malzemesi kalınlığında da en az 2 santimetre artış olması gerekiyor. 

Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalıntıları İstanbul'da 5 santimetrede ile 8 santimetreye çıkarılırken, Ankara'da ise 6 santimetreden 8 lira 9 santimetreye çıkarılacak. Diğer taraftan pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek. Böylece binaların, ısı konfor koşulları bozulmadan ortalama %25 daha enerji tüketmeleri sağlanacak.