Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği toplandı

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) faaliyetleri kapsamında 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Üyeler Kurulu ve Genel Sekreterler Toplantısı ile uluslararası sempozyum sona erdi.

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği toplandı

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) faaliyetleri kapsamında 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Üyeler Kurulu ve Genel Sekreterler Toplantısı ile uluslararası sempozyum sona erdi.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen etkinliklere Birliğe üye ülkelerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünde AAMB dönem başkanı Kazakistan Anayasa Konseyi tarafından düzenlenen organizasyonda ülkemizi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan temsil etti.

Üyeler Kurulu Toplantısı’nda Ürdün Anayasa Mahkemesinin Birliğe üyeliğe kabulü, Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı ile AAMB arasında iş birliği yapılması ve anlaşma imzalanması, Birliğin Dünya Anayasa Yargısı V. Kongresi’ne katılması yönünde karar alındı. Yeni dönem başkanlığının, daha önce alınan prensip kararı doğrultusunda Moğolistan Anayasa Mahkemesine devredilmesi ve bir sonraki dönem (2023-2025) başkanlığının Tayland Anayasa Mahkemesine verilmesi hususunda mutabakata varıldı.

İlk günkü toplantıda kısa bir konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle tebriklerini iletti ve iki yıldır başarılı bir şekilde organizasyon gerçekleştiren Kazakistan Anayasa Konseyini kutladı. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı ile Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği arasındaki iş birliği anlaşmasını desteklediklerinin altını çizen Başkan Arslan, Ürdün Anayasa Mahkemesinin yirminci üye olarak katılımıyla Birliğin genişlemesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Organizasyonun ikinci gününde “İnternet Çağı: Hukukun Üstünlüğü, İnsanın Değerleri ve Devlet Bağımsızlığı” konulu uluslararası sempozyum ve nihai Üyeler Kurulu Toplantısı yapıldı.

Başkan Arslan sempozyumun ilk oturumunda “İnternet Çağında Temel Hakların Yargısal Korunması: Türk Anayasa Mahkemesi Örneği” başlıklı bir sunum yaptı. Konuşmasında günlük hayatımızda büyük değişimlere neden olan internetin avantajların yanında zorluklar da getirdiğini belirten Başkan Arslan temel hakların korunması için internetle ilgili düzenleme yapmanın zorluğuna dikkat çekti. Başkan Arslan internet çağında hakların korunması ve çatışan haklar arasında denge kurulmasına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin kararlarından örnekler verdi. Anayasa yargıçları olarak internet çağının çoğunlukla devletlerin ve şirketlerin orantısız müdahalesi ile internetin kötüye kullanımından kaynaklanan tehditlerine karşı hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri ve bireylerin diğer değerlerini korumak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Arslan Kazak şair ve düşünür Abay’ın “adalet bütün erdemlerin anasıdır” sözüyle konuşmasını tamamladı. Başkan Arslan sempozyumun “Devlet ve Devlet Gücü: Topluma ve Bireye Karşı Güçlendirilmiş Sorumluluk” konulu üçüncü oturumunun da moderatörlüğünü üstlendi.

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen de Üyeler Kurulu ve Genel Sekreterler Toplantısı’nda AAMB Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezinin faaliyet raporunu sundu.