Türkiye'de Fakirlik Bitecek: Her Haneye 10.000 TL Ödeme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda "gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmama" sözü verirken gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde ayrıntılar netleşmeye başladı.

Türkiye'de Fakirlik Bitecek: Her Haneye 10.000 TL Ödeme!

Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması bu yıl başlayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu tutar da Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte 500 dolar (yaklaşık 10 bin lira) seviyesinde olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda "Hanede gelir seviyesi asgari hayat standardının altında olursa bunu sınırın üzerine çıkarma" sözü verirken gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde detaylar belli olmaya başladı.

Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı gibi geliri asgari ücret seviyesinin altında olan tek bir hane bırakmamak üzerine işleyecek olan sistemde hane geliri ortalama 500 dolar düzeyine gelecek.

Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması bu yıl başlayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu tutar da Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte 500 dolar (yaklaşık 10 bin lira) seviyesinde olacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞLAYACAK

Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin altyapı hazırlıkları başladı. Vatandaşlık fonu kurularak, aile hesabı açılacak, bu ödemeler aile bazlı yapılacak. Ailenin mali durumu ve sosyal statüleri bakanlığın sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar tarafından düzenli olarak güncellenecek.

PRİMLERİ DEVLET ÖDEYECEK

Her ailede asgari bir sigortalının bulunması esas alınırken, işsiz bireylere istihdamda öncelik tanınacak. Gençler başta olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlanacak. Bu amaçla özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süre devlet ödeyecek.

EVLİLİKTEN EĞİTİME DESTEKLER OLACAK

Aile koruma desteklerinin finansmanı Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Banka'nın üstleneceği rolde netleşmeye başladı. Yeni evlilikleri teşvikin yanı sıra çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan, güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenecek. Sosyal destek programlarının ekonomik ve sosyal yan etkileri dikkate alınarak gözden geçirilecek.

Buna göre sosyal yardımlardan yararlanma koşulları standart hale getirilecek.

500 DOLARI GEÇECEK

Desteklerin büyük bölümünde işsiz, sosyal güvencesi olmaması ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden (2023 yılı için 2 bin 835 lira) az olması kriteri dikkate alınıyor.

Vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için geliri olmayan ya da asgari ücretin altında olanların geliri vatandaşlık maaşıyla asgari ücret seviyesine çıkarılacak.

Vatandaşlık maaşı tutarı yaş, aile nüfusu gibi birçok kriter dikkate alınarak belirlenecek.

TEMMUZ'DA 10 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Bugün net 8 bin 506 lira olan asgari ücretin Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Hazal ATEŞ

Kaynak : Sabah Gazetesi

İlgili Haberler