SGK Açıkladı, Paralar Hesaplara Yatırılıyor! 15 Bin Liraya Kadar Ödeme Yapılacak...

Binlerce öğrenciye müjde! Ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor. SGK duyurdu, ! İlköğretim, ortaöğretim, üniversite öğrencilerine 15 bin liraya kadar ödeme yapılacak.

SGK Açıkladı,  Paralar Hesaplara Yatırılıyor! 15 Bin Liraya Kadar Ödeme Yapılacak...

İlköğretim, ortaöğretim, üniversite öğrencilerine eğitim yardımı yapılacak. SGK resmen duyurdu. Bugün hesaplara yatırılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıVedat Işıkhan, dün şehit ve gazi çocuklarına toplamda 200 milyon 500 bin TL eğitim ve öğretim yardımının yapılacağını duyurmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

YILDA TEK SEFER ÖDEME YAPILACAK

SGK, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18 bin 891 şehit ve gazi çocuğuna yapılacak eğitim ve öğretim ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

15 Ödemeler 15 Bin Lirayı Geçiyor

Buna göre şehit ve gazi çocuklarından ilköğretim seviyesinde olanlara 7.646,94 TL, ortaöğretim seviyesinde olanlara 11.470,41 TL, yükseköğretim seviyesinde olanlara 15.293,88 TL ödeme yapılacak.

Şehit ve gazilerin çocukları ile gazilere yapılacak eğitim-öğretim yardımı ödemesini http://sgk.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

Eğitim Öğretim Yardımından Kimler Faydalanabilecek?

SGK’da yer alan bilgilere göre, eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

- Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin,

- 2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

- 2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

- Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin,

- Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı malul hale gelenlerin, kendileri ve öğrenime devam eden çocukları ile belirtilen haller nedeniyle hayatını kaybedenlerin öğrenime devam eden çocuklarına ödenecek.

Eğitim Öğretim Yardımı Tutarı Ne Kadar?

Eğitim ve öğretim yardımı, her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında (1.875) ve yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan oluşuyor. Bu kapsamda, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında; ilköğretim (1-8. Sınıflar) öğrencileri için 7.646,94 TL, ortaöğretim öğrencileri için 11.470,41 TL ve yükseköğretim öğrencileri için 15.293,88 TL tutarında eğitim ve öğretim yardımı ödenecek.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeniyor. Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilecekler.