Yazar Enes Osman Aba’nın kitabı çıktı

Araştırmacı-Yazar Enes Osman Aba’nın son kitabı ‘Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal Entegrasyonu ve Profilleme Çalışması’ isimli kitabı çıktı.

Yazar Enes Osman Aba’nın kitabı çıktı

Araştırmacı-Yazar Enes Osman Aba’nın son kitabı ‘Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal Entegrasyonu ve Profilleme Çalışması’ isimli kitabı çıktı.

Enes Osman Aba’nın kitabında, sosyal doku ve göçün Suriyeli Kadınlar üzerindeki etkisi ve kente entegre olması ile ilgili profilleme çalışması yapıldı. Yapılan bu çalışmayla Adıyaman kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan geçici koruma statüsündeki Suriyeli Kadınların hem nicel anket hem de derinlemesine görüşme tekniği kullanıldı.

Aba kitap ile ilgili yaptığı açıklama, “Adıyaman’da yaşayan 571 sığınmacı kadının ekonomik ve sosyal uyum çalışmalarında kullanılmak üzere eğitim, sosyal hizmetler, iş hayatı başta olmak üzere profil çalışmaları yapılarak entegrasyon süreciyle ilgili doneler elde edilip bir veri tabanı oluşturuldu. Gerçekleştirilen ekonomik ve sosyal uyum profil taraması kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda detaylı bir analiz raporu hazırlandı. Dört aylık saha araştırması sonucu ortaya çıkan bu kitap ile sorunlara çözüm odaklı öneriler sunuldu. Bu kitabın hazırlanma sürecinde editörlük hizmeti veren Sosyolog Murat Sertpolat ile Sosyal Çalışmacı arkadaşlarım Memet Sonuç ve Levent Seyrek’e teşekkür ederim” dedi.