Büyükşehir personeline performans esaslı bütçe eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tüm daire başkanlıklarında görevli ilgili personele, ‘2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Hazırlanması’ konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Eğitim programında performans ve bütçenin önemine değinildi.

Büyükşehir personeline performans esaslı bütçe eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tüm daire başkanlıklarında görevli ilgili personele, ‘2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Hazırlanması’ konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Eğitim programında performans ve bütçenin önemine değinildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan personele eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda; yeni hizmet binası eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitime Mali Hizmetler Daire Başkanı Serdar Sidar da katıldı. Dört oturum halinde düzenlenen eğitimde, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Nurdan Oktav tarafından sunum yapıldı. Düzenlenen eğitim programında; performans ve bütçenin önemine değinildi.

Mali Hizmetler Daire Başkanı Serdar Sidar, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmet ve yatırımları; en iyi şekilde planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve en önemlisi de mali kaynakların en iyi ve hesap verilebilir şekilde, etkili ve ekonomik olarak kullanılması ile gerçekleştirilmiştir. Takip eden 2022 yılı ve sonraki yıllarda da devam etmesi planlanan tüm yatırımlarımızla ilgili çalışmalarımız ve bu yatırımlarımızın finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik bütçe çalışmalarını yürütmek üzere bu çalıştayda bir araya geldik” dedi.

Mali disiplinden taviz vermeden yürütülen planlı, etkili ve verimli çalışmaların sonuçlarının alındığını belirten Daire Başkanı Serdar Sidar, bu verimli çalışmaların sonucu olarak, 2015 yılında olduğu gibi 2020 yılında da bütçe performansı açısından 30 büyükşehir belediyesi arasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 1’inci olduğunu hatırlattı. Sidar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öngörüleri ve direktifleri doğrultusunda elde edilen bu başarımızın her yıl artarak devam edeceği inancındayım. Bu bağlamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım programının ve bütçe hazırlık tasarılarının çalışmalarını, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte tamamlayıp, Eylül ayında Büyükşehir Belediye Encümeni’ne, Kasım ayında ise 17 ilçemizin bütçesi ile birlikte, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere hazırlık çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin mali konulara yönelik tüm faaliyet ve hizmetlerinin şeffaf, etkin ve hesap verilebilir şekilde yürütüldüğünü belirten Mali Hizmetler Daire Başkanı Serdar Sidar, uzun vadede sürdürülebilir mali disiplinin sağlanabilmesi için önümüzdeki dönemlerde de kurum içi eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.