Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor! 10 ile piyango vurdu

Arsa alacaklar dikkat! O iki şehirde arsa ve arazi taksitle satılıyor! Detaylar haberimizde.

Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor! 10 ile piyango vurdu

Milli Emlak duyurdu. Afyonkarahisar Çay ve Kırklareli Vize'de 38 arsa 8 taksit imkanıyla satışta. Peki arsa ve arsa maliyeti ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EMLAK'TAN TAKSİTLİ ARSA VE ARAZİ FIRSATI

Afyonkarahisar Çay Milli Emlak ve Kırıklareli Vize Milli Emlak toplam 38 konutun satışı için ihaleye çıkıyor. Söz konusu gayrimenkullerin ihale tarihleri ​​ve fiyatları kademeli olarak duyuruldu. Afyonkarahisar Çay'da 38 adet arsanın alım satımı için ihale 4 Nisan 2024 saat 08.45'te yapılacak. Binalı veya binasız konutların alanları 34 ila 57.460 metrekare arasında değişmekte. Afyonkarahisar Çay'daki mülklerin bin 100 TL ile 145.000 TL arasında değişen geçici garanti ücretleri vardır. Söz konusu arsa ve arazilerin fiyatı 11.000 TL'den başlayıp 1.45 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Beş yıl süreyle KDV ve emlak vergisinden muaf olan konutlar için 8 taksit seçeneği sunulmakta. Vize'deki 10 arsanın satışına ilişkin ihale 24 Nisan'da saat 11.00'de yapılacak. Taşınmazın alanı 171,44 metrekare ile 11.214 metrekare arasındadır. KDV'siz satışa sunulan arsa ve arsalar için teklif garanti ücreti 98.000 TL ile 293.000 TL arasında belirlendi. Gayrimenkul fiyatları 813.000 TL'den başlayıp 2,25 milyon TL'ye çıkıyor. Ayrıca her mülk için 8 taksitle ödeme yapmak da mümkün.

ÇAY KAYMAKAMLIĞINDAN

1 Kadıköy Köyü Arsa Köy içi 1 - 634 34,00 Tam İmarlı 11.000.00 1.100,00 04.04.2024-08,45

2 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 101 2 756,41 Tam İmarlı 227,500.00 22.750,00 04.04.2024-09,00

3 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 101 5 764,34 Tam İmarlı 230,000.00 23.000,00 04.04.2024-09,15

4 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 101 8 735,17 Tam İmarlı 221,500.00 22.150,00 04.04.2024-09,30

5 Kadıköy Köyü Arazi Köy İçi 1 102 8 751,89 Tam İmarlı 226,500.00 22,650,00 04.04.2024-09.45

6 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 102 10 779,51 Tam İmarlı 234,500.00 23.450,00 04.04.2024-10,00

7 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 103 1 763,26 Tam İmarlı 229,500.00 22.950,00 04.04.2024-10,15

8 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 103 2 764,48 Tam İmarlı 230,000.00 23.000,00 04.04.2024-10,30

9 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 103 4 661,34 Tam İmarlı 199,000.00 19.900,00 04.04.2024-10,45

10 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 104 3 757,93 Tam İmarlı 228,000.00 22.800,00 04.04.2024-11,00

11 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 104 4 754,46 Tam İmarlı 227,000.00 22.700,00 04.04.2024-11,15

12 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 104 10 756,71 Tam İmarlı 227,500.00 22.750,00 04.04.2024-11,30

13 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 107 5 751,30 Tam İmarlı 226,000.00 22.600,00 04.04.2024-11,45

14 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 107 7 736,31 Tam İmarlı 221,500.00 22.150,00 04.04.2024-12,00

15 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 108 4 744,52 Tam İmarlı 224,000.00 22.400,00 04.04.2024-12,15

16 Kadıköy Köyü Arsa Köy İçi 1 109 1 779,19 Tam İmarlı 234,500.00 23.450,00 04.04.2024-13,45

17 Cumhuriyet Köyü Arsa Köy İçi 1 - 1004 353,93 Tam Köy yerleşim 368.000,00 36.800,00 04.04.2024-14,00

18 Deresinek Köyü H.Toprak Yaka 20kııd 157 65 1028,48 Tam İmarsız 206.500,00 20.650,00 04.04.2024-14,15

19 Deresinek Köyü H.toprak Pınaraltı 20kıııa 183 26 341,74 Tam İmarlı 86.000,00 8.600.00 04.04.2024-14,30

20 Deresinek Köyü Arsa Esen Yolu 20kııd 228 3 461,21 Tam İmarlı 231,000,00 23.100,00 04.04.2024-14,45

21 İnli Köyü Tarla Kabakır 11 - 998 17.200,00 Tam İmarsız 293,000,00 29.300,00 04.04.2024-15,00

22 İnli Köyü Tarla Kabakır 11 - 999 14.400,00 Tam İmarsız 245.500,00 24.550,00 04.04.2024-15,15

23 İnli Köyü Tarla Kabakır 11 - 1093 31.800,00 Tam İmarsız 541.000,00 54.100,00 04.04.2024-15,30

24 İnli Köyü Tarla Mustafa d 11 1242 57.460,00 Tam İmarsız 1.450.000,00 145,000,00 04.04.2024-15,45

25 Maltepe Köyü Tarla Aktaş 1 - 3 20,000,00 Tam İmarsız 1.000.000,00 100.000,00 04.04.2024-16,00

26 Maltepe Köyü Tarla Oburcak 2 - 547 20.000,00 Tam İmarsız 500,000,00 50,000,00 04.04.2024-16,15

27 Maltepe Köyü Tarla Oburcak 2 550 20,000,00 Tam İmarsız 700,000,00 70,000,00 04.04.2024-16,30

28 Maltepe Köyü Tarla Oburcak 2 554 20,000,00 Tam İmarsız 500,000,00 50.000,00 04.04.2024-16,45

Yukarıda özellikleri , tahmini bedeli Geçici teminatı yazılı Afyonkarahisar ili Çay ilçesine bağlı Köylerde Hazineye ait taşınmazların 4706 sayılı yasa ile değişik 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile (Açık Arttırma) satış işine ait ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatte Çay Milli Emlak Şefliğinde (ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası) teşekkül edecek Komisyonca yapılacağı duyuruldu.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

2- Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği taktir de satış bedelinin 1/4'ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksite kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir.

4- İhaleye katılabilmek adına;

a) Teklif sahiplerinin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgâh İlmühaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi,

b) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2024 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sürgüsü,

c) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların Noter tasdikli vekâletnamesi ve imza sürgüsü ile Komisyon huzurunda hazır olmalılardır.

5- Teklif sahipleri, ihale tarihinde ihale komitesine ulaşması şartıyla, eyalet ihale kanununa uygun olarak hazırlanmış bir teklif mektubunu postayla gönderebilirler. Posta gecikmeleri dikkate alınmaz.

6- 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğin de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden,

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir)

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş)

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmi beş)

Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.

7- Taşınmazın satış ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde, ihale satış bedeline %20 indirim yapılacaktır.

8- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Milli Emlak'tan Arsa

VİZE KAYMAKAMLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Kırklareli Vize Evrencik Köyü Papazpınarı 101 164 14,714.50 11,214.50 Tarla İmarsız 2,250,000.00 TL 225,000.00 TL 24.04.2024 11:00

Kırklareli Vize Evrencik Köyü Köycivarı 137 46 3,340.21 3,340.21 Çalılık İmarsız 840,000.00 TL 100,800.00 TL 24.04.2024 12:00

Kırklareli Vize Kıyıköy Beldesi - Güven Mahallesi Güven Mah. 267 3 487.33 487.33 Arsa Konut Alanı+Yol (25.00m2) 2,930,000.00 TL 293,000.00 TL 24.04.2024 14:00

Kırklareli Vize Kıyıköy Beldesi - Güven Mahallesi Güven Mah. 269 17 171,44 171,44 Arsa Konut Alanı 860,000.00 TL 215,000.00 TL 24.04.2024 15:00

Kırklareli Vize Kıyıköy Beldesi - Güven Mahallesi Güven Mah. 269 15 162,54 162,54 Arsa Konut Alanı+Yol (24.00m2) 813,000.00 TL 203,250.00 TL 24.04.2024 16:00

Kırklareli Vize Evrenli Köyü Bağlık 123 26 7,203.05 6,328.39 Ham Toprak İmarsız 1,590,000.00 TL 159,000.00 TL 25.04.2024 11:00

Kırklareli Vize Kömürköy Köyü Kazandere 103 223 4,785.44 4,785.44 Tarla İmarsız 980,000.00 TL 98,000.00 TL 25.04.2024 12:00

Kırklareli Vize Kışlacık Köyü Kızılağaçyolu 110 30 3,147.74 3,147.74 Ham Toprak İmarsız 1,600,000.00 TL 240,000.00 TL 25.04.2024 14:00

Kırklareli Vize Sergen Köyü Köyiçi 118 5 713.00 713.00 Arsa Konut Alanı 1,212,100.00 TL 242,420.00 TL 25.04.2024 15:00

Kırklareli Vize Sergen Köyü Bağlık 247 22 7,256.69 7,256.69 Ham Toprak İmarsız 1,451,338.00 TL 203,187.32 TL

1- İlçemiz hudutlarında yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, yukarıda tapu bilgileri verilen taşınmazların yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatinde Vize Belediyesi Kapalı Düğün Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 45. maddesine göre açık ihale usulüyle satış ihaleleri yapılacaktır.

2- Teklif sahipleri taşınmazları mevcut hukuki ve fiili durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, takyidat bilgileri, vb.) ile görmüş, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan her türlü araştırmayı yaparak, taşınmazı mevcut ve yasal durumu ile kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi taşınmazdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerde farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz, vb. haklarından feragat etmiş sayılır ve bu hususlar ile ilgili İdareden farklı bir talepte bulunamaz.

3- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale gün ve saatlerinden önce Vize Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminatın makbuzu veya banka teminat mektubu ile gerçek kişilerin aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdanı fotokopisini (TC kimlik numarasını içeren), ikametgah belgesini, Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu Makamca 2024 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesini, noterden tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile birlikte ihale saatine kadar Vize Belediyesi Kapalı Düğün Salonunda toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Geçici teminatın, teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış 98/1 sıra nolu Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen şartları taşınması gerekmektedir.

5- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde İdaremizden bedelsiz olarak alınabilmektedir.

6- İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre hazırlanan teklif mektuplarını iadeli taahhütlü postayla gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-Hazine taşınmazlarının satışı KDV 'ye tabi olmamakta ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf bulunmaktadır.

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

8- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

9- Evrencik Köyü 137 ada 46 parsel numaralı taşınmazın 259.32m2 'lik kısmı üzerinde enerji nakil hattı amacıyla irtifak hakkı tesis edilmiştir. Kıyıköy Beldesi-Güven Mahallesi 267 ada 3 parsel numaralı taşınmazın 25.00m2 'lik kısmının, 269 ada 15 parsel numaralı taşınmazın 24.00m2 'lik kısmının imar planında yol amacına ayrıldığı Belediyesince bildirilmiştir.