Karısından, kocasından habersiz bunu sakın yapmayın! Boşanma sebebi sayılıyor

Eşinin haberi olmadan bunu yapan yandı. Yargıtay kararını verdi. İşte detaylar...

Karısından, kocasından habersiz bunu sakın yapmayın! Boşanma sebebi sayılıyor

Yargıtay'ın verdiği önemli bir kararla, eşinin haberi olmadan kendi adına kayıtlı bir evi satan erkeği boşanma sebebi olarak kabul ettiği açıklandı. Bu karar, kadının kişilik haklarına yönelik bir saldırı olarak değerlendirildi ve bu tür durumlarda mağdur kadına manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Olay, yaklaşık 30 yıllık evli bir çift arasında yaşandı. Koca, evini satıp ilk evliliğinden olan oğluna ev almak istedi ve bu kararı eşiyle paylaşmadan satış işlemini gerçekleştirdi. Yargıtay, eşin rızası olmadan yapılan ev satışını "güven sarsıcı" bir olay olarak nitelendirdi ve bu nedenle manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Davalı-karşı davacı kadın ise iddiaları reddetti ve evi terk etmek zorunda bırakıldığını savundu. Mahkeme, önceki kararında davacı erkeğin boşanma davasını kabul etti ancak bu karar, istinafa götürüldü ve Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi, erkeğin evi eşinin haberi olmadan satması nedeniyle davacı erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmetti. İşte detaylar...

boşanma

YARGITAY KARARINI VERDİ... EŞİNİN HABERİ OLMADAN EVİ SATAN ERKEK YANDI

Davacı-karşı davacı koca, BAM kararını temyiz etti ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne ulaştı. Yargıtay, bu önemli kararda, erkeğin evi eşinin rızası olmadan sattığını belirterek, bu durumun boşanmaya sebep olan olaylarda davacı-davalı erkeğin tam kusurlu olduğunu vurguladı.

Bu karar, eşler arasındaki güvenin ve ilişkinin önemini vurguluyor ve evlilik içindeki tüm kararların karşılıklı saygı ve anlayışla alınması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, bu karar, kişisel mülkiyet haklarının sınırlarını ve bir eşin diğerine karşı sorumluluğunu da ele alıyor. Bu tür durumlarda manevi tazminatın ödenmesi, mağdur olan eşin duygusal ve psikolojik olarak yaşadığı zorlukları telafi etmeye yönelik bir adım olarak kabul ediliyor.

yarıtay

Yargıtay'ın önemli bir kararında, erkeğin eşinin haberi olmadan kendi adına kayıtlı bir taşınmazı satması, kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği ve ekonomik anlamda güveni sarsıcı bir davranış olduğu belirtilerek bu nedenle kadının yararına uygun miktarda manevi tazminat ödenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu karar, eşler arasındaki güvenin ve saygının önemini bir kez daha vurguluyor.

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından erkeğin evini eşinin haberi olmadan satmasının kusur olarak değerlendirildiği ve bu eylemin kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtilmiştir. Ekonomik olarak güveni zedelenen kadının haklarının korunması gerektiği vurgulanmıştır. Bu nedenle 4721 sayılı Kanun'un 174. maddesi şartlarına uyan bir biçimde kadının yararına uygun miktarda manevi tazminatın verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Ancak, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından manevi tazminatın reddedildiği belirtilmiştir. Yargıtay bu kararı bozarak, kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan bu durumda manevi tazminatın verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Bu karar, evlilik içindeki kararların karşılıklı saygı ve anlayış içinde alınması gerektiğini hatırlatmaktadır. Ayrıca, kişisel mülkiyet hakları ile bir eşin diğerine karşı sorumluluğu arasındaki dengeyi ele almaktadır. Özellikle ekonomik anlamda güvenin sarsılması, duygusal ve psikolojik zorluklara neden olabilir ve bu nedenle kadının haklarının korunması önemlidir.

Sonuç olarak, Yargıtay'ın bu kararı, kadınların kişilik haklarının ve ekonomik güvenlerinin korunmasının önemini vurgulamakta ve bu tür durumlarda manevi tazminatın verilmesinin adil bir çözüm olduğunu göstermektedir. Bu karar, eşler arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.