Hamile - Emziren Anneler Oruç Tutabilir mi? İşte Cevap

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konu , hamile kadınların , emzirme yaşında bebeği olan kadınların oruç tutma - tutmama durumu oldu. İşte cevap.

Hamile - Emziren Anneler Oruç Tutabilir mi? İşte Cevap

Emziren anneler oruç tutabilir mi?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konular , orucu bozan ve bozmayan durumlar oldu. Özellikle bebeği olan aileler, emziren annelerin oruç tutup tutamayacağını araştırmaya başladı. 

Hamile ve emziren kadınların oruç  ile ilgili  iki durumu vardır:

İlk durum nettir. İlk durumda oruç tutmada hiç zorlanmayan ve çocuğunun sağlığı gayet iyi olan kadına oruç farzdır ve orucu bozmak caiz değildir.

İkinci durum ise şu şekilde;

Kadının kendi ya da çocuğunun sağlığı iyi değilse, ya da ikisinden birinin veya ikisinin birden sağlığından korkuluyorsa oruç tutulmayabilir. Ancak sağlıklı olduğu zamanda tutmadğıı günleri kaza etmesi gerekmektedir. 

BU DURUMDA ORUÇ TUTMAMASI EN FAZİLETLİSİDİR

Kendisinin ya da çocuğunun sağlığı iyi olmadığı halde oruç tutmak mekruhtur. Hamile ya da emziren annenin bu durumlarda oruç tutmaması en faziletlisidir. Hatta bazı alimler , şayet kadın çocuğu için korkarsa orucunu aöması farzdır. Oruç tutması ise haramdır derler. 

Merdavi insaf adlı kitabın 7.cilt sayfa 382. de konu ile ilgili şu ifadelere yer verilir:

Bu durumda oruç tutması mekruhtur.

İbni Akil derki: Eğer hamile ve emziren kadın çocuğu üzerine korkarsa emzirme döneminde oruç tutması haramdır. Eğer korkmazsa oruç tutmaması haramdır.(kısaltılmıştır)

İbni Usayminden rahimehullah Oruç Fetvaları sayfa 161 de de şu ifadelere yer verilir:

Hamile veya emziren kadının güçlü ve zinde oldukları halde ve oruçtan etkilenmedikleri durumda orucu bozmaların hükmü nedir diye sorulan soru üzerine şöyle cevap vermiştir: “ Özür olmaksızın ne hamile ve nede emziren kadının Ramazanda oruç yemesi helal değildir. Herhangi bir özürden dolayı orucunu açtıklarında orucu kaza etmeleri gerekir.Zira Ayeti Kerime hastalar hakkında şöyle emrediyor: Sizden (Her kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutmadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.) Bakara 184

Hamile ve emzirenler hasta sayılmaktadırlar, şayet özürleri çocuklarıysa bazı alimlere göre; kaza ile beraber her gün bir fakiri doyurmak gerekir. (Buğday, pirinç veya hurma) Cinsinden insan yiyeceği verilmelidir.

Bazı alimlere göre:" Her iki kadına her durumda kazadan başka hiç bir şey farz değildir." demişler.

Çünkü fakiri yedirmek ne Kur'an’da nede Sünnette kesin bir delil mevcut değildir. Şeriatta asıl olan zimmetin boş olmasıdır, ancak kişiyi sorumlu tutacak bir delil olursa bundan hariçtir.

Bu Ebu Hanifenin mezhebidir ve güçlü bir görüştür.

Keza İbni Useyminin oruç Fetvaları kitabı sayfa 162.de Hamilenin kendi sağlığı veya çocuğun sağlığı üzerine korktuğunda hükmü nedir? Diye soruldu.

İbni Hüseymin Şöyle cevap verdi: Hamile kadının sadece iki durumdan birine sahip olmalıdır:

Birinci durum: kadının zinde ve güçlü olduğu durumdur, oruç tuttuğunda ne bir zorluk ve nede bebeğine bir etkisi vardır. Bu kadının oruç tutması vaciptir; çünkü onun oruç tutmasının hiç bir mazereti yoktur.

İkinci durum: Hamile kadının oruç tutma gücünün olmaması durumudur, ya hamileliğin onun zorlaması veya vücudun zayıflığından ve başka bir sebepten dolayı oruç tutamaması, işte bu durumda oruç tutması vacip değildir. Özellikle bebeğe zarar söz konusu ise o zaman onun oruç tutmaması vaciptir. Orucunu bozduğunda özürle orucunu bozan diğer insanlar gibi, o özrü zail olunca orucunu kaza etmelidir. Doğurduktan sonra lohusalıktan temizlendikten sonra orucunu kaza etmesi gerekir.

Daimi Fetva Komitesinde (226/10) şöyle geçer:

“Hamile kadının oruç tutması farzdır; ancak kadın kendi sağlığı veya bebeğin sağlığı üzerine korktuğunda orucunu bozar ve lohusalıktan temizlendikten sonra yediği günler kadar kaza eder.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA