Eşinden izin almadan bunu yapanlar yandı! Hem iptal ediliyor, hem tazminat ödettiriliyor

Boşanma sırasında 'eşten mal kaçırma' durumu sık karşılaşılan bir olaydır. Evlilikte sahip olunan malların eşlerden birinin rızası olmadan satılıp ucuz fiyata başkasına devredilmesi "mal kaçırma" davalarının konusunu oluşturmaktadır. Yapılan bir satış, boşanma öncesinde veya sonrasında yapılabilecek hukuki işlemlerle iptal edilebilir.

Eşinden izin almadan bunu yapanlar yandı! Hem iptal ediliyor, hem tazminat ödettiriliyor

Hayal kurarak kurulan yuvalar, gün geliyor tek bir celsede bitebiliyor. Kimse boşanacağını düşünerek evlenmez. Ancak hayatın getirdiği ödüller, insanların zamanla değişmesi ve hayata farklı açılardan bakabilme yeteneği evliliğin sona ermesine neden olmaktadır. Çoğu zaman mutlu başlayan evliliklerin sona ermesi süreci acılarla doludur.

Özellikle çocuklar, evde beslenen hayvanlar ve maddi eşyalar varsa iki kişiyi ayırmak kolay değildir. Çocuk bakımı, evcil hayvan sahipliği ve maddi eşyaların paylaşılması büyük sorunlara neden olabilir. Anlaşmazlıklı boşanma davaları bu şekilde prosedür tamamlama sürecini de uzatmaktadır. Böylece çekişmeli boşanma davaları ön plana çıkacaktır. Önemli miktarda mali varlığın bulunduğu durumlarda ise eşlerin arasında 'mal kaçırma’ ortaya çıkar.

Avukat Elif Akar, boşanmayı "adli makamlarca boşanma kararı verilen karı koca arasındaki evlilik ilişkilerinin resmi olarak kesilmesi" olarak tanımlıyor ve boşanma kararı verildikten sonra; Karı-koca arasında mal paylaşımının değerlendirildiğini söyleyen Akar, şöyle konuşuyor:

"Mal rejimi tasfiye dosyası boşanma dosyasıyla birlikte açılabilir ve dava devam ederken de açılır.Yani teorik olarak kişisel mallar ve edinilmiş mallar eşler arasında paylaştırılmalıdır.Bu bölünmenin sağlıklı ve hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için eşlerin boşanma sırasında edindikleri mal ve şahsi malları iyi niyet kurallarının çerçevesinde muhafaza etmeleri gerekmektedir.”

Boşanma sırasında 'eşten mal kaçırma' durumu

Boşanma halinde mala kasten zarar veren ya da zarara sebep olan tarafın cezai sorumluluğu doğabilir. Ayrıca malın değerinin karşı tarafın kusuru olmaksızın azalması halinde, kusuru olmayan eş, hukuki olarak sorumlu tutulmayacaktır. Örneğin çiftlerden biri diğerini tanımıyor; Anlaşmaya dayalı olarak taşınmazın kardeş, baba veya anne gibi bir akrabaya devredilmesi durumunda işlemin iptal edilebileceği öngörülüyor. Akar, haklarının ihlal edildiğini ve malının çalındığını iddia eden tarafın muvazaalı devir nedeniyle hükmün iptalini isteyebileceğini de belirtti.

Eşlerin birbirlerinden malları kaçırması engellenir mi?

Avukat Elif Akar, eşya kaçakçılığının önlenmesinin üç aşamada değerlendirilebileceğine dikkat çekerek şunları ekledi: “Boşanma davası açmadan önce, mal varlığının çalınmasından korkan taraf, mülkü üzerine şerhli aile konutu başvurusunda bulunabilir. Mal paylaşımı dilekçesi verilerek veya boşanma davasında malvarlığına karşı koruma alınabilir. Boşanma sonrasında mal paylaşımı için dilekçe verilir ve daha önce çalınan mallar, mal paylaşımı usulüne göre paylaşıma dahil edilebilir.

Boşanma aşamasında mal kaçakçılığının yaşanmaması için çeşitli önlemler alınabilir. Mesela vlilik sırasında bir ev satın alınmışsa, ailenin ikamet ettiği şehrin bu evin mülkiyet belgesine kaydedilmesi önemlidir. Alie'nin ikamet yeri belirtilmese bile eşin rızası olmadan evin satışı iptal edilebilir.

10 YIL SÜRE VAR

Mal hırsızlığı davaları sadece boşanma döneminde değil, boşanmadan yıllar sonra bile açılabilir. Bazı durumlarda kişilerin malın kaçak olduğunu anlayıp dava açması uzun zaman alabilir. Boşanmanın üzerinden on yıl geçti; Yasal işlem yapılamaz.