Dededen, babadan miras kalanlar dikkat! Sistem sil baştan değişti: Miras artık böyle dağıtılacak

Miras paylaşımında saklı pay güvencesi nedir? Artık eşitlik değil adalet ön planda olacak! İşte ayrıntılar...

Dededen, babadan miras kalanlar dikkat! Sistem sil baştan değişti: Miras artık böyle dağıtılacak

Miras paylaşımında yeni bir gelişme, adaleti sağlamak ve vasiyetnamenin geçerliliğini korumak amacıyla önemli bir kavram olan "Saklı Pay Güvencesi" üzerine odaklanıyor. Özellikle erkek ve kız çocukları arasındaki miras paylaşımında sıkça karşılaşılan sorunları önlemeye yönelik bu hukuki düzenleme, aile içinde potansiyel anlaşmazlıkları minimize etmeyi hedefliyor.

Miras paylaşımı, ölen kişinin mal varlığını hak sahipleri arasında adil bir şekilde dağıtmayı amaçlar. Ancak özellikle doğu kültürlerinde erkek evlatların daha fazla miras alması geleneği, aile içinde sorunlara yol açabiliyor. Saklı pay güvencesi, hukuki olarak eşit paylaşım öngörülse de ortaya çıkabilecek adaletsizlikleri düzeltmeyi amaçlıyor.

mirasta Saklı Pay Güvencesi

Saklı pay, miras paylaşımı gibi durumlarda devletin olası bir haksızlığı önlemek için belirli durumlarda mirasın bir kısmının belirli mirasçılara ayrılmasını garanti eden bir düzenlemedir. Hukuki düzenlemeye göre, saklı paylı mirasçılar genellikle altsoy, anne-baba ve sağ kalan eş olarak belirlenmiştir. Kardeşler günümüzde saklı pay sahibi mirasçı grubundan çıkarılmıştır.

Bir örnekle açıklanacak olursa, miras bırakanın eşi ve iki çocuğu hayatta olduğu bir durumda, vefat eden kişinin yasal mirasçıları arasında adil bir paylaşım yapılması gerekiyor. Eşin yasal miras payı oranı kanuni düzenleme nedeniyle 1/4, çocukların yasal miras pay oranı ise 3/8'dir. Bu durumda çocukların saklı pay miras oranları 3/16’dır.

Bu yeni düzenleme, miras paylaşımındaki adaletsizliklere karşı bir güvence sağlarken, aile içindeki potansiyel anlaşmazlıkları da önlemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Saklı pay güvencesi, hukuki bir çerçeve içinde mirasın adil ve eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamak adına önemli bir araç olarak öne çıkıyor.