Babadan dededen kalma arazisi olanlar dikkat! O tarihe kadar süre tanındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazilerinin verimli kullanılması ve aynı zamanda kullanılamayan arazilerin verimli arazilere dönüştürülmesi için yol haritası geliştirdi. Tarımsal üretim amaçlı kiralamalar, sahibinin kira bedeli ödemesi şartıyla bakanlıkça yapılmaktadır.

Babadan dededen kalma arazisi olanlar dikkat! O tarihe kadar süre tanındı

Tarım arazileri yönetimi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, arazi toplulaştırması, büyük tarım arazilerinin korunması, arazi kullanımına yönelik planlama ve yönetimi, gelişmemiş tarım arazilerinin üretimi, arazi edinimi, değerlendirilmesi ve dağıtımı ile tarımsal çevrenin korunmasından sorumludur.

Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışmasının başladığı 1961 yılından 2002 yılına kadar 4,5 milyon arazinin toplulaştırma işi tescil edilmiştir. Bölgenin 2003'teki konsolidasyonu 2023'ün sonuna kadar 72,7 milyon çıkartmaya tamamlaması beklenmekte. Ülkede 9,3 milyon hektar alanı kaplayan 440 geniş ova, sit alanı olarak korunuyor. Bu yıl 24 büyük alanda daha çalışmalar tamamlanarak onay aşamasına geldi. Seviye sayısını toplam 500'e çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

"Arazi kullanım planlaması ve yönetimi"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım arazilerinin verimli kullanılması

Su potansiyeli ile birlikte toprak veri tabanına dayalı olarak taşınmazın özellikleri dikkate alınarak hazırlanan kullanım planı, planlama açıklama raporu ve planlama hükümlerinin yılsonuna kadar onay aşamasına girmesi bekleniyor. Ulusal arazi kullanım planlaması araştırmasına yönelik Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ile Yalova'da 1,9 milyon hektar üzerinde toprak sınıflandırma araştırmaları başlatıldı ve bu alanlarda toplamda 932 bin hektarında detaylı toprak sınıflandırmasına başlandı.

Bakanlığın 2022 yılında ülke çapında başlattığı 1:5000 ölçekli arazi kullanımı hakkında planlama çalışmasının yedi yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Nitrat Eylem Planı arazi, gübreleme, hayvan gübresi ve sulama yönetimi açısından toprak ve su kaynakları korunmasına yönelik tedbirleri içermektedir.

ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu içerisinde yapılan değişiklikle, hisse sahipliği, mülkiyet anlaşmazlığı, göç veya tarımsal üretime yönelik diğer sebepler nedeniyle iki yıldır işlenmeyen tarım arazilerinin bakanlığa kiralanarak ekonomiye kazandırılmasına olanak tanınacak. Şart, kiranın sahibine ödenmesidir. 2024 ile 2025 üretim yıllarında ekilmemiş tarım arazilerinin tespitiyle birlikte ilk kiralamaların 2025 yılının son çeyreğinde yapılacağı değerlendiriliyor.

Topraksız çiftçilerin yeterli gelir elde edebilmeleri ve aile çiftliği kurabilmeleri için güvenli arazi sağlanmasına yönelik girişim kapsamında 2023 yılına kadar 16.670 çiftçiye 1.006.000 çıkartma dağıtılacak.Hazine arazisi dağıtıldı. 2020 yılından bu yana Türkiye geneline dağıtılmak üzere arsa, gayrimenkul ve kira gelirleri çerçevesinde toplamda 341,3 milyon lira toplandı.

"Gelecek yıldan itibaren uygulanacak"

Su kaynaklarında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilikten korunmasına yönelik araştırmalar kapsamında tarımsal kirliliğin tespit edilmesi ve nitratlara duyarlı alanların belirlenmesi gerekmektedir. Tarımda nitrat kirliliğinin takibine yönelik olarak Türkiye genelinde 4.000.852 istasyonda su kaynaklarında araştırmalar yapılıyor. Her yıl yaklaşık 15.000 numune alınmakta ve çeşitli parametrelere ait toplam 85.000 analiz yapılmaktadır. Ayrıca Nitrat Eylem Planı da geliştirilmiş olup gelecek yıldan itibaren uygulamaya konulacaktır.