Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde 'Aldatan Eş' Kararı...

Bir boşanma davasının temyiz müracaatı emsal niteliğinde kararı da beraberinde getirdi.

Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde 'Aldatan Eş' Kararı...

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, 3. Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açarken, davacı karşı davalı kadın, bir süre takip ettiği kocasının özel hayatına ilişkin görüntüleri kaydettiği CD'yi mahkemeye delil olarak sunarak aldatıldığını belirtti. Mahkeme, kocanın evlilik sürecinde kusurlu olduğuna karar vererek kadın lehine nafaka kararı verirken, karar Koca tarafından temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sadakatsiz kocanın özel görüntülerinin elde ediliş şeklinin yasalara aykırı olduğunu vurgulayarak, alt mahkeme kararının bozulmasına karar verdi.

Yargıtay Kararında şu ifadeler görüldü:

Mahkemece davacı-karşı davalı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak davalı-karşı davacı erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD’nin erkeğin ‘Özel hayatının gizliliği’ ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz. CD’nin hukuka aykırı delil niteliğinde olması sebebiyle davalı-karşı davacı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış vakıasının kusur olarak belirlenmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Davalı-karşı davacı erkeğin yoksulluk nafakasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; yerel mahkemenin boşanma hükmü, taraflarca temyiz edilmeyip, 02.03.2018 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı-karşı davalı kadının yargılamanın devamı sırasında 15.09.2018 tarihinde evlendiği anlaşılmakla, evlendiği tarihten sonra yoksulluk nafakasının talep edilmeyeceği ancak evlenme tarihine kadar yoksulluk nafakası alabileceği dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir.