Ümraniye Belediyesi 110 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Ümraniye Belediye Başkanlığı en az lise mezunu zabıta memuru alımı yapacak.Ümraniye Belediyesi 110 zabıta memuru alımı başvuru koşulları ve diğer detaylar kamu bülteni haber sitesinde.

Ümraniye Belediyesi 110 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın zabıta memuru alımı yapacağına dair duyuru az önce Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı.

"ZABITA MEMURU ALIMI İÇİN BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA KPSS ŞARTI ARANACAK"

Zabıta memuru alımıyla ilgili, "Ümraniye Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, alım için kontenjan dağılımı ve puan şartları şu şekilde oldu :

Zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adayların , KPSS ile ilgili şartların yanı sıra başvuru özel ve genel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Başvuru Genel ve Özel Şartları Aşağıdaki Gibi Olacak : 

1.ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen zabıta memuru kadrolarından 10 ve 11 dereceli kadrolar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

b. İlan edilen zabıta memuru kadrolarından 9 dereceli kadrolar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

d. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

"ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULARI ŞAHSEN YAPILACAK"

Zabıta memuru alımı için gerçekleştirilecek sınava girmek isteyen adaylar Ümraniye Belediyesi'nin http://www.umraniye.bel.tr/ internet sayfası üzerinden başvuru formunu indirip imzaladıktan sonra başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecekler : 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul adresine şahsen yapılacak.Başvuru tarihleri 8 Ekim - 12 Ekim 2018 olarak belirlendi.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA

İlgili Haberler