Tarım ve Orman Bakanlığı 15 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başvurusu Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular bugün başladı. Başvuru bilgileri haberimizde.

Tarım ve Orman Bakanlığı 15 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başvurusu Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular bugün başladı. Başvuru bilgileri haberimizde.

07 Mayıs 2020 Perşembe 08:34
Tarım ve Orman Bakanlığı 15 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başvurusu Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı kamu personeli alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda , Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere, 375 sayılı KHK' nın Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi” uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağına yer verildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

13 kamu personeli alımı için yayımlanan duyuruda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İlanın başvuru özel şartları ise şu şekilde:

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Kişi

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye
sahip olduğunu belgelemek,
2. Kullanıcı sayısı 50.000’den (elli bin) fazla olan büyük çaplı en az 1 (bir) projede görev almış
olduğunu belgelemek,
3. ASP.NET MVC ve Entity Framework kullanarak en az 2 kurumsal uygulama geliştirdiğini
belgelemek,
4. Tercihen en az bir projede takım lideri veya proje yöneticisi olarak çalıştığını belgelemek,
5. .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework, LinQ SQL, IIS
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları
(Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler ve Web Servisleri (SOAP, WCF,
REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. JavaScript, Typescript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue,
Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak ve ileri seviye SQL, TSQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak, Stored Procedure,
Trigger ve Function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. UML konusunda bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
11. Agile ve SCRUM yönetim metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Tercihen ITIL (Information Technologies Infrastructure Library - Bilgi Teknolojisi Altyapı
Kütüphanesi ) eğitimi aldığını belgelemek,
13. ETL (Extract Transform Load – Ayıklama Dönüştürme Yükleme) konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
14. İş Zekası konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen Oracle Business Intelligence
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
17. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
18. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,

19. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların
uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
20. Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
21. Devam eden veya sonuçlanmış projeler ile yeni yapılacak projeler arasındaki ilişkileri
inceleyerek, birleştirilebilecek projeler veya projelerin birleştirilebilecek modülleri hakkında
raporlar (iş, zaman ve maddi kayıpları, kavramsal doküman, Analiz dokümanları vb.)
hazırlayabilecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
22. Proje paydaş yönetimi, projelerde entegrasyon (Bütünleşik Proje Yönetimi), proje kapsam
yönetimi, proje zaman yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
23. Proje insan kaynakları, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
24. Microsoft'un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD, MCSE sertifikalarından en az birine sahip olmak,
25. PMI Eğitimi Belgesi sahibi olmak tercihen de PMP Sertifikası olmak,
26. Tercihen ISO27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi) hakkında standart temel eğitimi almış olmak,
27. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

Kıdemli Sistem Uzmanı 1 Kişi

1. En az 2 (iki) etki alanı sunucusu olan ve/veya istihdam edileceği bilgi işlem merkezine benzer
yapıda sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,
2. Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory,
DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy Microsoft System Çenter
ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfîgürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine
sahip olmak,
3. Windows Server ve Client makinalarının lisanslanması konusunda bilgi sahibi olmak,
4. Tercihen; VB, WMI, Povvershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih
nedenidir,
6. Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi
sahibi olmak,
7. Tercihen; Blue Coat Reporter, Blue Coat CAS, Blue Coat MC konularında bilgi sahibi olmak,
8. Vmware vCenter ve Hyper-V Cluster konularında deneyim sahibi olmak,
9. Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Linux İşletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
11. Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
12. Tercihen; Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certifıed IT
Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,
13. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma
konularında bilgi sahibi olmak,
14. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
15. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log
inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
16. Tercihen; Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfîgürasyon
ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
17. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
18. Tercihen; Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfîgürasyon ve
sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
19. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

CBS Yazılım Uzmanı 1 Kişi

1. NET C# ve ASP.NET MVC konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
2. Openlayers ve/veya Leaflet kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
3. Açık kaynak web harita görüntüleme kütüphaneleri (OpenLayers, Leaflet vb.) haricinde bir
CBS/GIS web harita görüntüleme kütüphanesi geliştirme çalışmalarında aktif rol almış olmak
ve belgelemek,
4. En az bir CBS/GIS projesinde proje yöneticisi olarak çalıştığını belgelemek,
5. En az bir büyük ölçekli (10+ Lokasyonda, 5000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede CBS/GIS
konusunda çalıştığını belgelemek,
6. Web API konusunda deneyimli olmak,
7. WCF, SOAP, RESTFUL gibi web servis teknolojilerine hâkim olmak,
8. Uygulama sunucuları yönetimi, IIS ve Apache konusunda deneyim sahibi olmak,
9. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
10. CSS, XML, JavaScript, HTML, XHTML, Jquery, Ajax gibi web teknolojilerine hâkim ve bu
alanlarda deneyimli olmak,
11. ESRİ ve Dojo javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
12. Angular platformu hakkında bilgi sahibi olmak,
13. Oracle Spatial ve/veya PostgreSQL/PostGIS veritabanı sistemlerini kullanarak coğrafi
veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak,
14. ARCGIS ve/veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
15. OGC web servis standartlarında bilgi sahibi olmak ve WMS, WMTS, WFS servislerini
kullanarak geliştirme yapmış olmak,
16. Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
17. Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında
deneyimi olmak,
18. Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
19. Tasarım desenlerini (design pattems) etkin olarak kullanabilmek,
20. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
21. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler ve Web Servisleri (SOAP, WCF,
REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
22. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
23. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,
24. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak

Veritabanı Uzmanı 1 Kişi

1. En az 5000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl veritabanı yöneticisi olarak
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2. MSSQL kurulumu yönetimi ve konfigürasyonu konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
3. Always On, Reporting Server, Performance/SQL, Tuning gibi MSSQL Server teknolojilerine
hâkim olmak,
4. Veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket yönetim ve iş
sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
5. Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scripleri
yazmış ve Linux Crontab'a entegre etmiş olmak,
6. Veritabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme konusunda (restore) konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
7. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
8. SQL, TSQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak, Stored Procedure, Trigger ve Function yazma
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Veritabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Veritabanı uygulama sunucusu kümeleri (clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. MSSQL, PostgreSQL, ORACLE sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde
veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hâkim olmak,
12. Tercihen PostgreSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

Ağ ve Güvenlik Uzmanı 1 Kişi

1. En az 3 (üç) yıl bilgi işlem birimlerinde çalışmış, omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall,
IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve
güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde
aktif/sürekli olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ
(WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.lx ağ
teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
6. Network dizayn konusunda tecrübe sahip olmak,
7. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
8. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
9. Tercihen Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
10. Tercihen Certified Ethical Hacker (CELİ) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
11. RADIUS, NAC, 802.lx konularında tecrübeye sahip olmak,
12. Switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda
uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak,
13. Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi derecede
bilgi sahibi olmak,
14. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller)
kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

Sistem Uzmanı 1 Kişi

1. En az 5000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda
danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
2. Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 (yüz) disk (üstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN
sistemlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
3. Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS,DHCP, NPS,
WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon
ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
4. VB, VMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi sahibi olmak,
6. Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak
7. Tercihen MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert), Microsoft Certified Systems Engineer
(MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,
8. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi olmak,
9. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
10. Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun
giderme konularında bilgi sahibi olmak,
11. Replication ve Backup konularında (Veeam veya DPM ) bilgi sahibi olmak,
12. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,
13. Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun
giderme konularında bilgi sahibi olmak,
14. Tercihen MCSA: Windows Server 2016 sertifikasına sahip olmak,
15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

İş Analist Uzmanı 1 Kişi 

1. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 8 (sekiz)
yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Kullanıcı sayısı 500’den (beş yüz) fazla olan ve 5’den (beş) fazla lokasyonda faaliyet gösteren
bir organizasyonun ERP Kurulum projesinde iş analisti veya proje yöneticisi olarak görev almış
olduğunu belgelemek,
3. ERP yazılım bilgisini belgelemek, (SAP, Logo ve Oracle)
4. Tercihen ERP Yazılımlarının Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İnsan Kaynakları (HR), Satış
ve Dağıtım (SD), Üretim Planlama (PP), Ürün Yönetimi (MM), Ürün Reçeteleri (BOM),
Muhasebe ve Finans (AC ve Fi), Veri Ambarı (BW, DW) modüllerinin bir ya da birkaçında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, iş akış grafikleri, analiz, iyileştirme ve süreç
performans ölçümü yazılımları (MS Visio, Smartdraw, edraw, MS Project vb.) konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
6. Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Son kullanıcı ile yapılan ihtiyaç analizi çalışmalarına yönelik yöntem ve yönetişim
mekanizması belirleme ve uygulama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
9. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Proje Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen bu konuda alınan eğitimleri
belgelemek,
11. Program Destek, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak,
12. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
13. Tercihen ISO 20000 veya ISO 27001(Bilgi Güvenliği Yönetimi) serisi standartlar konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. İş Takip, Hata Takip yazılımları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak. Tercihen Atlassian
(JIRA, Confluence vb) araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. İlişkisel veri tabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16. Tercihen birden fazla projede UML modelleme yapmış ve sertifika sahibi olmak,
17. İş Zekâsı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen Kurumsal iş zekâsı uygulamaları
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
18. Veri ambarı, raporlama yönetimi ve veri analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
19. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.


Yazılım Uzmanı 3 Kişi

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık
mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. En az 1 (bir) yıl ekip lideri olarak çalıştığını belgelemek,
3. En az bir büyük ölçekli (10+ Lokasyonda, 5000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET
MVC ya da ASP.NET Web Forms konusunda çalıştığını belgelemek,
4. Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş
olduğunu belgelemek,
5. Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş
olmak,
7. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React,
Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri
seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
9. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri
(SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,
13. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. UML konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,
15. Tercihen, Microsoft'un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip
olmak,
16. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

Yazılım (Front-End) Uzmanı 1 Kişi

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık
mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. PHP, LARAVEL ve SYMFONY gibi gelişmiş PHP Frameworkler ile Uygulama Geliştirmiş
olmak,
4. Unit Testing konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Continious Integration (CI) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Uygulamalar üzerinde Stress testi uygulamak ve raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
7. Redis, Memcached teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. MS SQL, Oracle ve PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri
(SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
11. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
12. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
13. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
14. UML tecrübesine sahip olmak,
15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki internet adresinden 22 Mayıs tarihine kadar yapılacak. 

https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu

e Devlet üzerinden yapılacak personel alımının başvurusunda aşağıdaki evraklar isteniyor:

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.