KPSS'siz ve KPSS ile: TBMM'ye 14-30 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başladı

TBMM bünyesine 15 sözleşmeli kamu personeli alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS'siz ve KPSS ile yapılacak yüksek maaşlı personel alımı başvurularının başladığına yer verildi.

KPSS'siz ve KPSS ile: TBMM'ye 14-30 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başladı

TBMM bünyesine 15 sözleşmeli kamu personeli alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS'siz ve KPSS ile yapılacak yüksek maaşlı personel alımı başvurularının başladığına yer verildi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:08
KPSS'siz ve KPSS ile: TBMM'ye 14-30 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başladı

TBMM yüksek maaşla personel alacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi sınav duyuruları sayfası üzerinden duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Meclis Başkanlığı bünyesinde, Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre istihdam etmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

KPSS puan şartı olmadan ve 70 KPSS puanı ile yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımında başvurular alınmaya başladı. 

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

1 YAZILIM PROJE YÖNETİCİSİ

a) En az 9 yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) En az 3 yıl yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi pozisyonunda çalışmış olmak,
c) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve
raporlama yeteneğine sahip olmak,
d) En az 10.000 kullanıcılı bir uygulamada yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi
pozisyonunda görev yapmış olmak,
e) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,
f) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik
gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
h) Veri tabanlarının optimize edilmesi, veri tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve
düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,
i) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Active Directory hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
k) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb...) hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Proje Yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP)
sertifikasına sahip olmak,
m) CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Devam eden veya sonuçlanmış projeler ile yeni yapılacak projeler arasındaki ilişkileri
inceleyerek, birleştirilebilecek projeler veya projelerin birleştirilebilecek modülleri hakkında
raporlar hazırlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
o) Proje paydaş yönetimi, projelerde entegrasyon (Bütünleşik Proje Yönetimi), proje kapsam
yönetimi, proje zaman yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme
aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
r) Yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test
yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
s) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik
bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
t) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
u) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem
çözme yeteneklerine sahip olmak,
v) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
y) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
z) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

1 YAZILIM MİMARI

a) En az 7 yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve geniş ölçekli en
az 2 projede uygulamış olmak,
c) En 2 yıl yazılım takım liderliği pozisyonunda çalışmış olmak,
d) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React,
Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda en az 5 yıl bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
f) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework,
Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Docker ve Microservices konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web
Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış
olmak,
i) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
k) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Websocket, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
m) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
n) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
o) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların
uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
r) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
s) SCRUM Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
t) Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,
u) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
v) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
y) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak

6 KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

a) En az 5 yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve geniş ölçekli
en az 1 projede uygulamış olmak,
c) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React,
Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda en az 3 yıl bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
e) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework,
Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Sharepoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard Designer deneyim ve
bilgi sahibi olmak,
g) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web
Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış
olmak,
h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
m) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların
uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
o) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,
r) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
s) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak

5 YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

a) En az 3 yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React,
Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda en az 2 yıl bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
d) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework,
Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web
Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış
olmak,
f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
h) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların
uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
l) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,
n) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak

1 VERİ TABANI UZMANI

a) En az 10000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde 5 yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış
olmak,
b) Tercihen Oracle Certificate Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,
c) Oracle Backup, Recovery, RAC(Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL
konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
d) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye
sahip olmak,
e) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
f) Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
g) Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olmak,
h) MSSQL kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
j) Oracle Goldengate kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
k) Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Oracle RAC kurulumu yapabilen (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network kurulum
ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS)
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış (PL/SQL, Informatica, SAP BO Data Services), veri
ambarı(datawarehosue) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Veri görselleştirme (SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, Tableau vb.) konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
r) NoSQL ve Hadoop sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

1 KIDEMLİ SİSTEM UZMANI

a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center,
Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem
merkezinde, en az 7 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,
b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi
olmak,
c) Linux işletim sisteminde bilgi sahibi olmak,
d) Microsoft Exchange 2010-2016, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory
(Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve
benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon,
güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
e) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve bu
işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme
konusunda tecrübeli olmak,
f) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
g) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
h) Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu
sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak
j) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS
cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve
yönetebilmek,
k) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
o) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions
Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak,
r) En az VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.
s) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE),
Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)
sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
t) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1
(bir) uygulamada aktif rol almış olmak.

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvurular başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların 3 Aralık 2020 tarihine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte bilisimsinav@tbmm.gov.tr  adresine mail olarak göndermesi gerekiyor.

) Aday Başvuru Formu,
b) Lisans diploması örneği veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun
belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı
örneği),
c) KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (İlgili
Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince KPSS P3 puanı olmayan veya belge
ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
d) İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya
İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi
puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir),
e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe
sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
g) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
h) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,
i) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb.
belgeler),

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fatih 2020-11-23 15:22:53

Torpili olan girer

Avatar
Ensar 2020-11-23 15:28:49

Şu meclisi kapatmak gerek Türkiye ekonomisi hep bu yüzden bozuk

Avatar
Yok daha neler 2020-11-23 15:35:39

Sizin o istediginiz kişiler 10 yil once avrupaya amerikaya ingiltereye gitti hak ettikleri degeri vermediginiz için burdan el salliyom

Avatar
Bu nedir böyle prof mu alıyonuz 2020-11-23 16:05:27

Bu kriterler doktorda yoktur öyle söyliyeyim bu ne 3 yıl 5 yıl 9 yıl tecrübe istiyor tecrübesiz birini işe almazsanız bu adam nasıl tecrübe edinecek