İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ve Hayvan Bakıcısı Alınacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne hayvan bakıcısı ile hasta ve yaşlı bakıcısı alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği bildirildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ve Hayvan Bakıcısı Alınacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne hayvan bakıcısı ile hasta ve yaşlı bakıcısı alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği bildirildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:23
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ve Hayvan Bakıcısı Alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, söz konusu alım için adaylarda aranacak başvuru genel ve özel şartları şu şekilde sıralandı: 

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün
içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya
https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi
ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında
başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü
talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul
edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve
talebin yayımladığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan
adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü
ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvuranlarda
ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin KPSS ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak,
kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan
almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru
esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri
kabul edilmeyecektir.
5) KPSS’ ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve
öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlamak suretiyle öncelikli belge tarihlerine
göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek
şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına
gönderilecektir.
6) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklerin tamamı kuraya
çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.
7) İşe alınacak işçileri sadece noter kurasıyla belirleneceği tabi işgücü taleplerinde,
öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş
sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
8) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp
taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumunu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı
dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim
tarihi ve yeri, iş gücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitesinden adaylara
duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden
çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
9) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak
kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde
kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
10) Öncelik hakkında sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici iş
gücü talebine iş verence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava
katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı
ortadan kalkacaktır.
11) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il
veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin
karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili
olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin
yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren
adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde
Kurum Ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili iş gücü talebine başvurusu yapılır.
12) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz
hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptalini ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve
kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
B) Özel Hususlar:
1-Türk vatandaşı olma,
2- 18 yaşını tamamlamış olmak,
İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi
itibariyle mezun olmak,
3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen
bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
6- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her
aşamasında red edilecektir.
7- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum
tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik
hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda
sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı
olmak,
8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
HAYVAN BAKICISI (1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1. KAPALI KAFES SİSTEMİNDE YAŞANACAK SORUNLARI ÇÖZEBİLMEK İÇİN
MESLEK LİSELERİNİN MOTOR BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK
2. 45 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK
3. ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMIŞ OLMAK
4. EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ OLMAK
5. KÜMES HİJYENİ, SAĞLIĞI VE BİYOGÜVENLİK UYGULAMALARI KONUSUNDA
EĞİTİM ALMIŞ OLMAK VE ALDIĞI EĞİTİMİ BELGELEMEK
6. OTAMATİK SİSTEM YUMURTA MAKİNALARININ KULLANIMINDA VE BAKIMINDA
ÇALIŞMAYI KABUL ETMEK
HAYVAN BAKICISI (1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1. EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN FAZLA ÖNLİSANS
VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU OLMAK
2. 45 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK
3. ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMIŞ OLMAK
4. EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ OLMAK
5. BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAKIMI İLE ACİL DURUMLARDA
KESİMİ(NEKROPSİ) KONUSUNDA TECRÜBELİ OLMAK.
6. KESİMHANEYE HAYVAN SEVKİ KONUSUNDA TECRÜBELİ OLMAK
7. HİJYEN SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VE BELGELEMEK.
8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SERTİFİKA SAHİBİ OLMAK VE
BELGELEMEK.
HAYNAN BAKICISI (3 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1- EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN FAZLA ÖNLİSANS VETERİNERLİK
MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU OLMAK
2- 35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK
3- ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMIŞ OLMAK
4- DENEY HAYVANLARI (FARE, SIÇAN, TAVŞAN VE ZEBRA BALIĞI) BAKIMI,
BESLENMESİ VE TEMİZLİĞİNDE ÇALIŞMAYI KABUL ETMEK.
HASTA VE YAŞLI BAKIM ELAMANI (9 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1. ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANININ
ENGELLİ BAKIMI, HASTA BAKIMI VE YAŞLI BAKIMI DALLARINDAN YA DA
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANININ, EBE YARDIMCILIĞI, HEMŞİRE YARDIMCILIĞI VE
SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALLARININ BİRİNDEN MEZUNU OLMAK
2. 30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK
3. HASTA İLETİŞİM BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK VE ULUSLARARASI
HASTA HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İNGİLİZCE, FRANSIZCA, RUSÇA
VE BOŞNAKÇA DİLLERİNDEN BİRİNİ İYİ DERECEDE BİLMEK

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.pdf

Son Güncelleme: 05.04.2021 00:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol