Danıştay Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Danıştay Personmel Alımı için Başvurular Devam Ediyor (Zabıt Katibi, Şoför, Garson, Bulaşıkçı, Mübaşir, Programcı)

Danıştay Başkanlığı'na sözleşmeli kamu personeli alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

Danıştay Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Danıştay Personmel Alımı için Başvurular Devam Ediyor (Zabıt Katibi, Şoför, Garson, Bulaşıkçı, Mübaşir, Programcı)

Danıştay Başkanlığı'na sözleşmeli kamu personeli alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

15 Ağustos 2021 Pazar 14:47
Danıştay Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Danıştay Personmel Alımı için Başvurular Devam Ediyor (Zabıt Katibi, Şoför, Garson, Bulaşıkçı, Mübaşir, Programcı)

Geçtiğimiz günlerde Danıştay'ın resmi sayfası ve SSB Kariyer Kapısı sayfasından yayımlanan duyuruda Danıştay Başkanlığı'na Zabıt Katibi, Teknisyen, Şoför, Bulaşıkçı, Garson, Mübaşir, Programcı gibi unvanlarda alım yapılacağı, toplamda 70 kişilik alım için başvuruların Kariyer Kapısı üzerinden alınacağı kaydedilmişti. Resmi duyuruda başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartlarını da incelemesi gerektiğine vurgu yapılırken, başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel şartlar ve özel şartlar yayımlanan kılavuz içerisinde yer aldı.

10 Ağustos'ta başlayan başvurular 20 Ağustos'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Başvuru işlemleriyle ilgili, "Başvurular 10/08/2021 Salı günü başlayacak olup, 20/08/2021 Cuma günü sona erecektir. Adaylar, İlana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir. Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir." denildi.

Resmi duyuruda başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı:

A) GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci
maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna
atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü
itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son
günü olan 31/12/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1986 ve
sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)
3) 2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları
için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir, Teknisyen
(Bilgisayar ve İnşaat) için en az 70 puan, Destek Personeli (Hizmetli, Garson,
Bulaşıkçı ve Şoför) için en az 60 puan almış olmak.
4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal
edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşmeli personelin,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir.
B) ÖZEL ŞARTLAR
1) Zabıt Kâtibi pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek
lisesinden mezun olmak veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar
bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun
olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son
başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve
kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar 
sertifikasına sahip olmak. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli
bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan
bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)
c) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden
bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız,
vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.
2) Teknisyen pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) Bilgisayar Teknisyeni için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu
Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin; Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.
b) İnşaat Teknisyeni için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu
Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin; İnşaat Teknolojisi alanına dahil; beton çimento ve zemin teknolojisi,
restorasyon, yapı yalıtım, ahşap doğrama kaplama, betonarme demir kalıp ve
çatıcılık, yapı dekorasyonu, duvarcılık, yapı yüzey kaplama bölümlerinden
mezun olmak.
3) Mübaşir pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
4) Programcı pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en
az önlisans düzeyinde mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından
mezun olanlardan bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış
Bilgisayar Programcısı Sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların
Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikasına veya Milli

Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış
Bilgisayar Programcısı Sertifikası sahibi olmak. (Eğitimi sırasında herhangi bir
bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu
hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar programcısı sertifikası
istenmeyecektir.)
c) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama
dillerinden herhangi birini bilmek.
d) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış
olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası
geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son
başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”
hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
e) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden
 sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. 
5) Destek Personeli pozisyonunda;
a) Hizmetli olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) Bulaşıkçı olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) Garson olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi
okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm
endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi
okullardan mezun olup, garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya
garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson
bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların;
Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz
etmeleri zorunludur.)
d) Şoför olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan
düzenlemeler sonucu (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen (E) sınıfı
sürücü belgesine sahip olan adaylar da başvurabilir.)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
a) Garson pozisyonu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk
mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip
olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik
Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta
hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)
b) Zabıt Kâtibi pozisyonu için başvuran adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı
veya Kamu Kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo
veya bilgisayar sertifikası. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo
dersi alanlar bu hususu resmi olarak belgelediğinde daktilo veya bilgisayar sertifikası
istenmeyecektir.)
c) Programcı pozisyonu için başvuran adaylardan;
Diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların Milli Eğitim 
Bakanlığınca Onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı
Sertifikası. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren
bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgelediğinde
bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.)
Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi. (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)
d) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Son Güncelleme: 15.08.2021 14:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.