Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na 120 Sözleşmeli Personel Alınacak (Müze Araştırmacısı, Restoratör ve Arkeolog)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na 83 arkeolog, 20 Restoratör, 17 Müze araştırmacısı olmak üzere toplam 120 sözleşmeli personel alınacak.

Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na 120 Sözleşmeli Personel Alınacak (Müze Araştırmacısı, Restoratör ve Arkeolog)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na 83 arkeolog, 20 Restoratör, 17 Müze araştırmacısı olmak üzere toplam 120 sözleşmeli personel alınacak.

11 Ekim 2019 Cuma 13:40
Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na 120 Sözleşmeli Personel Alınacak (Müze Araştırmacısı, Restoratör ve Arkeolog)

Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na 120 Sözleşmeli Personel Alınacak (Müze Araştırmacısı, Restoratör ve Arkeolog)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na 83 arkeolog, 20 Restoratör, 17 Müze araştırmacısı olmak üzere toplam 120 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair duyuru DPB ve ilgili kurum resmi sayfasından yayımlandı.

Duyuruda alımla ilgili, "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerinde 20 arkeolojik kazı projesinin desteklenmesine ilişkin yapılan iş birliği sözleşmesi kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) ve altıncı fıkraları uyarınca proje süresince çalıştırılmak üzere; 83 adet Arkeolog ve 17 adet Müze Araştırmacısı unvanlı sözleşmeli pozisyonu için lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması, 20 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için mesleki uygulama sınavıyla, toplam 120 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denilirken, kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi oldu:

Başvurular, https://basvuru.ayk.gov.tr/  adresi üzerinden 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru sürecine dair detaylı bilgi ilgili resmi sayfadan öğrenilebilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b- Lisans düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 2018 KPSSP3 puanı esas
alınacaktır.
c- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler" hükmüne uygun olmak.
d- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- ÖZEL ŞARTLAR:
a- Arkeolog:
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi,
Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya
Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden
mezun olmak.
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c) En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon
(öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile
belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
b-Müze Araştırmacısı:
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Sanat Tarihi bölümü veya denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun
olmak,
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c) En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon
(öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile
belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
c- Restoratör:
a) Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Eser
Koruma programlarından lisans ya da ön lisans programından veya denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da ilgili
programlardan mezun olmayıp bu programların birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
b) Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış olduğu
çalışma. (Dosya şeklinde sunulacak.)
c) En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon
(öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile
belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
d) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol