14-21 Bin TL Maaşla İŞKUR'a Personel Alımı Başvurusu Başladı-KPSS'siz ve KPSS ile

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanda, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlük bünyesine 9 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartsız ve KPSS puanı ile yapılacak sözleşmeli personel alımı için başvuru bilgileri yazımızda.

14-21 Bin TL Maaşla İŞKUR'a Personel Alımı Başvurusu Başladı-KPSS'siz ve KPSS ile

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanda, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlük bünyesine 9 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartsız ve KPSS puanı ile yapılacak sözleşmeli personel alımı için başvuru bilgileri yazımızda.

21 Kasım 2020 Cumartesi 15:51
14-21 Bin TL Maaşla İŞKUR'a Personel Alımı Başvurusu Başladı-KPSS'siz ve KPSS ile

İŞKUR, 9 sözleşmeli personel alacak.

İŞKUR resmi sayfasından bir duyuru yayımlandı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesine sözleşmeli olarak bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda, Genel Müdürlüğün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesine göre 9 personel alınacağına yer verildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece B Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim
becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

KIDEMLİ YAZILIM UZMANI 3 Kişi 

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b) Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak
c) C#.NET yazılım dilini iyi derecede bilmek,
d) .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API konularında deneyimli olmak,
e) Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,
f) Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,
i) Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
j) ORACLE PL-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction vb. konulara hâkim) olmak,
k) Vue.JS konusunda tecrübe sahibi olmak,
l) UML ile modelleme konusunda deneyimli olmak,
m) Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,
n) Hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,
o) Proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.

Tercihen;
• PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.
• Microsoft Certified Solution Developer: App Builder (MCSD App Builder)
• Microsoft Certified Solution Developer: Web Applications (MCSD Web Applications)

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 5 Kişi

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

b) C#.NET dilini çok iyi derecede bilmek,
c) Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,
d) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,
e) ORACLE-PLSQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hâkim) olmak,
f) Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
g) .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API konularında deneyimli olmak,
h) Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,

Tercihen;

• Mobil uygulamalar (Android, IOS) konusunda bilgi sahibi olmak,

AĞ UZMANI 1Kişi

a) En az 5 (beş) yıl bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve en az 3 (üç) yılı Omurga ve kenar ağ anahtarı firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Ağ veya Güvenlik alanında aktif/sürekli olarak çalışmış olduğunu belgelemek
b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Proxy ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Veri Merkezi Network altyapısı, dizaynı ve işletimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
i) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
j) RADIUS ve NAC konularında tecrübe sahibi olmak,
k) Switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve tecrübe sahibi olmak,
l) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
n) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) Merkezi ağ/güvenlik yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;
• Halen geçerli durumda olan Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
• Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP R&S veya Security) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 21 Aralık tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvuru evraklarını, Personel Dairesi Başkanlığına (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderecek.

1) Başvuru formu,
2) Özgeçmiş,
3) Varsa KPSS sonuç belgesi, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),
4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),
5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),
6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
8) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
10) Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. 

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Saim 2020-11-21 18:59:01

İşkurdaki memurlar ne iş yapıyorda 14bin ₺ maaş alıyorlar..

Avatar
Ahmed 2020-11-21 17:27:09

İşkur istanbul daki şubelere en kısa zamanda memur,büro memuru alımı yapmalıdır kamu personeli olmak için gece gündüz çalışan çabalayan üniversite mezunları gözardı edilmemelidir lütfen ne olur istanbul şubelere alım yapınız