ÖSYM, KPSS Lise Branş Sıralamalarını Açıkladı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS lise branş bazında sıralamaların açıklandığına yer verildi.

ÖSYM, KPSS Lise Branş Sıralamalarını Açıkladı

Son dakika : KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı. 

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2020 KPSS-Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamalar

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA AÇIKLAMASI

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş
bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren
diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup
bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında
sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
Branş Bazında Yapılan Sıralamalara Mezuniyet Durumu Alanı hem “Mezun” hem de “Okuyor” Olan
Adayların Dahil Edilmesi
ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve “Mezun” olmak
üzere iki kategoride tutulmaktadır.
Adayların YÖKSİS’te yer alan eğitim bilgileri her zaman en güncel haliyle bulunmamaktadır. Aslında
mezun olan bir adayın eğitim bilgisi YÖKSİS’te anlık olarak güncellenmediği için hala “Okuyor”
görülebilmektedir. ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM
sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın
bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.
Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki
mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili
alan “Mezun” olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı
mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların yanı sıra “Okuyor” olan adayların da branş bazında
sıralamaya dahil edilmesi gereklidir. Böylelikle, dahil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların
kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.
Farklı Puana Sahip Olan Adayların Belli Branşlarda Aynı Sıralamaya Sahip Olması
Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına
bakabilmektedir.
Bir alandan sınava giren hiçbir aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların
puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş
adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir
sonuçtur.
Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini
aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir

Branşında Yerleşen Aday Olmamasına Rağmen Bir Önceki Sıralamaya Göre Sıralamanın Artması ve
Azalması
Farklı tarihlerde yapılan branş bazında sıralama işlemleri arasında, gerçekte adayların eğitim bilgisi
değişmese dahi, daha önceki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi bulunmaz iken,
sonraki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisinin bulunması, var olan eğitim bilgisinin
YÖKSİS’te değişmesi/güncellenmesi gibi durumlarda adayların ÖSYM sistemindeki eğitim bilgileri
güncellenmekte, dolayısıyla bu durum adayın lisans/ön lisans alan/ortaöğretim alan-dal bilgisine etki
ettiği için branş bazında sıralamalarını değiştirebilmektedir. Bu durum herhangi bir yerleştirme işlemi
yapılmayan branşlarda dahi sıralamaların değişmesine sebep olabilmektedir.
ÖSYM Tarafından Kadrolu Programlara Yapılan Merkezi Yerleştirmeler Dışında Kalan Atamaların
(Öğretmen Atamaları, A Grubu Kadro Atamaları vb.) Branş Bazında Sıralamalara Etkisi
Öğretmen atamaları MEB tarafından, A Grubu kadrolara atamalar ise ilgili kurumlarca
gerçekleştirilmektedir. Öğretmen atamaları, A Grubu kadrolara atamalar gibi Merkezimizce
yapılmayan atamaların yerleştirme bilgisi sistemimizde yer almadığı için sıralama değişikliği
oluşturmamaktadır. Dolayısıyla branş bazında sıralamalarda, “ÖSYM tarafından yapılan merkezi
yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin” seçeneği
yalnızca ÖSYM’nin merkezi yerleştirme işlemleri sonucu elde edilen yerleştirme bilgisi kullanılarak
yapılabilmektedir.