İşte 2020 Lise - Ön Lisans KPSS Soru Dağılımı ve Sınav Giriş Yeri Açıklama Tarihi

2020 yılı KPSS lise ve ön lisans oturumları için geri sayımda sona gelindi. 2 milyon civarında kişinin katılımı ile gerçekleşecek iki sınavdan biri bu ay , diğeri gelecek ay yapılacak. İşte lise ve ön lisans KPSS hakkında son bilgiler ve soru dağılımı.

İşte 2020 Lise - Ön Lisans KPSS Soru Dağılımı ve Sınav Giriş Yeri Açıklama Tarihi

KPSS ön lisans ve lise soru dağılımı.

2020 yılı KPSS lise ve ön lisans oturumları için geri sayım devam ediyor. Sınavlar için geri sayım devam ederken adaylar, son hazırlıklarını yapmaya başladı. Konuları tamamlayıp soru çözümüne geçen adaylar , sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Biz de bu yazımızda Ön lisans ve lise KPSS için son uyarılara ve soru dağılımına yer verdik.

KPSS ilanları için TIKLAYIN

ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN? GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN? SORU DAĞILIMI

2020 yılı ön lisans KPSS oturumu 25 Ekim 2020 günü yapılacak. Sınav giriş belgelerinin 14-15 Ekim 'de yayımlanması bekleniyor.

İşte soru dağılımı:

TÜRKÇE

 • 1) Sözcükte Anlam    
 • 2) Cümlede Anlam
 • 3) Paragrafta Anlam    
 • 4) Ses Bilgisi
 • 5) Yapı Bilgisi    
 • 6) Sözcük Türleri
 • 7) Cümle Bilgisi    
 • 8) Yazım Kuralları
 • 9) Noktalama İşaretleri    
 • 10) Anlatım Bozuklukları
 • 11) Sözel Mantık

MATEMATİK

 • 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
 • Temel Kavramlar,
 • Sayılar,
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları,
 • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
 • Birinci Dereceden Denklemler,
 • Rasyonel Sayılar,
 • Üslü Sayılar,
 • Köklü Sayılar,
 • Çarpanlara Ayırma,
 • Eşitsizlik – Mutlak Değer,
 • Oran – Orantı,
 • Problemler,
 • Kümeler,
 • İşlem - Modüler Aritmetik,
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Tablo ve Grafikler 

TARİH

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri 
 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
 • Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
 • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
 • XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • I. TBMM Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 • Atatürk İnkılapları
 • Atatürk İlkeleri
 • Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk Sonrası Dönem
 • Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA

 • 1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu  
 •  2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • 3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü    
 • 4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • 5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık    
 • 6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • 7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret    
 • 8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

VATANDAŞLIK

 • 1) Hukukun Temel Kavramları  
 •  2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • 3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi    
 • 4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
 • 5) Temel Hak ve Hürriyetler    
 • 6) Yasama
 • 7) Yürütme    
 • 8) Yargı
 • 9) İdare Hukuku

GÜNCEL BİLGİLER 6

LİSE KPSS NE ZAMAN? GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN? İŞTE SORU DAĞILIMI

Lise KPSS 22 Kasım 2020 'de yapılacak. Sınav giriş yerlerinin ise 11-12 Kasım tarihlerinde açıklanması bekleniyor. KPSS lise geç başvuruları ise 8-9 Ekim tarihlerinde alınacak.

İşte lise KPSS soru dağılımı

TÜRKÇE

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam, Cümle Yorumu
 • Paragraf (Parçada Anlam)
 • Sözcükte Yapı (Ekler)
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • İsimler (Adlar), İsim Tamlamaları
 • Zamirler
 • Sıfatlar
 • Zarflar (Belirteçler)
 • Edat-Bağlaç-Ünlem
 • Fiiller (Eylemler)
 • Fiilimsiler (Eylemsiler)
 • Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)
 • Anlatım Bozukluğu
 • Sözel Mantık

MATEMATİK

 • Temel Kavramlar,
 • Sayılar,
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları,
 • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
 • Birinci Dereceden Denklemler,
 • Rasyonel Sayılar,
 • Üslü Sayılar,
 • Köklü Sayılar,
 • Çarpanlara Ayırma,
 • Eşitsizlik – Mutlak Değer,
 • Oran – Orantı,
 • Problemler,
 • Kümeler,
 • İşlem – Modüler Aritmetik,
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Tablo ve Grafikler

TARİH

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk – İslam Tarihi
 • Türkiye Tarihi
 • Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri
 • Osmanlı Devleti Kültür Ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
 • Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
 • Avrupa’daki Bazı Gelişmelerin Osmanlı Üzerindeki Etkileri
 • Osmanlı Devleti Dağılma Ve Çöküş Dönemi
 • İnkılâp Tarihi
 • Atatürk’ün İnkılap Anlayışı
 • Türk İnkılabı’nın Özellikleri
 • XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu
 • XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
 • Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Cemiyetler
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • I.TBMM’nin Açılması
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 • Cumhuriyet (İnkılâplar) Dönemi
 • Atatürk İlkeleri
 • Cumhuriyet Dönemi Dış Politika

COĞRAFYA

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

VATANDAŞLIK

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
 • İdare Hukuku
 • T.C. Anayasası

GÜNCEL BİLGİLER 6 SORU.

Sınavlara hazırlanan adayların şu süreçten sonra yoğun olarak soru ve deneme çözümüne geçmeleri gerekmektedir. Denemeler ve testlerde sıklıkla yanlış yaptığınız sorunun konusuna dönüp çalışmanız faydalı olacaktır. Tüm konuları çalışmak için artık biraz geç Soru çözümüne ağırlık verilmelidir. 

KPSS İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN