Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Hakkında Önemli Karar

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri hakkında önemli karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğin detayları haberimizde.

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Hakkında Önemli Karar

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında önemli bir yönetmelik yayımlandı.

12 Eylül tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanarak yürülüğe giren yönetmelikte Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat Görev ve Çalışmalarında bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi. Yayımlanan yönetmelikte yapılan değişiklikler şu şekilde;

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İdare ve Denetim Müdürlüğü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İdare ve Denetim Şefliği: Nüfusu elli bin ve üzeri olan ilçelerde,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı, birinci fıkrasının ilk cümlesi ve aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdare ve denetim müdürlüğünün görevleri”

“İçişleri Bakanlığının görev alanına ilişkin olarak İdare ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:”

“g) Güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İl mahalli idareler,” ibaresi “İdare ve denetim” şeklinde; “İlçe mahalli idareler şefliği,” ibaresi “İdare ve denetim şefliği,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi, “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, “Başbakan adına gelen evrak ve” ibaresi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yayımlanan bu yönetmelik 12 Eylül tarihi itibariyle yürülüğe girer. Yönetmeliğin hükümleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülür.

Kamubulteni.com | Ankara