Resmi Gazete'de Yayımlandı: Zabıta Alımı İlanında Kadro Dağılımı Değişti

Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda zabıta memuru alımında kadro dağılımının değiştiğine yer verildi. İlan detayları ve başvuru bilgileri haberimizde.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Zabıta Alımı İlanında Kadro Dağılımı Değişti

Bingöl Belediyesi zabıta memuru alımı Resmi Gazete 'de yayımlandı ve ilan güncellendi.

Geçtiğimiz hafta Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlanmıştı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak 16 zabıta memuru alımında ilan bugün güncellendi ve güncel ilan Resmi Gazete 'de yayımlandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Bingöl Belediye Başkanlığı 'na yapılacak zabıta alımında güncel ilan şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanın başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lise 2018-KPSSP94, Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

MEZUNİYET - KPSS VE GÜNCELLENEN KADRO DAĞILIMI

BAŞVURU ŞEKLİ

22 Haziran 2020 tarihinde ilana başvurular başlayacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla müracaatını yapması gerekmektedir:

Diğer zabıta alımları için TIKLAYIN