PAEM Polis Alımında Yaş Şartı Değişti

Polis Akademisi Başkanlığı Resmi Gazete'de bir yönetmelik değişikliği yayımladı. Yayımlanan değişiklik ile PAEM komiser yardımcısı alımında yaş şartı değiştirildi.

PAEM Polis Alımında Yaş Şartı Değişti

17 Ağustos sayılı Resmi Gazete Sayısında Polis Akademisi Başkanlığının PAEM komiser yardımcısı alımında yaptığı yaş şartı değişikliğine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren kararda PAEM'lere komiser yardımcısı alımında yönetmelik değiştirildi. Polis Amirleri Eğitim Merkezi Giriş ve Eğtim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklik şu şekilde;

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “31 Aralık” ibareleri “1 Ocak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ve ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe Bahsegel girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

ESKİ HÜKÜM

PAEM giriş yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte aşağıdaki eski hüküm değiştirildi:

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

POMEM VE PÖH ALIMINDA YAŞ ŞARTI ESNETİLMESİ TALEBİ

Yeni dönem POMEM polis memuru ve PÖH alımında adaylar yaş şartının esnetilmesini istiyor.

POLİS, PÖH ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

Kamubulteni.com | Ankara