Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar ile Özel Güvenlik Hizmetleri uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

7 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Özel Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliğinde önemli düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemenin metni şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığından:

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “15 metre” ibaresi “Bakanlıkça belirlenen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onbeş metre mesafeden ve beş adet” ibaresi “Bakanlıkça belirlenen mesafeden ve 5 adet” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür."