Otopark Yönetmeliği Değişti

7 Eylül Tarihli Resmi Gazete sayısında Otopark yönetmeliğinde yapılan değişiklik yayımlandı. Yayımlanan değişiklik haberimizde.

Otopark Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında Otopark yönetmeliğinde yapılan değişiklik yayımlandı.

7 Eylül tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürülüğe giren Otopark Yönetmeliğindeki değişiklik şu şekilde;

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cephesi 9 metreden veya alanı 250 m2’den küçük olan parseller ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı %50 oranına kadar azaltılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 15/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer.”

Söz konusu yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütülür. Bugün yayımlanan bu değişiklikler, bugünden itibarne yürülüğe de girer.

Gündem haberlerinden haberdar olma kiçin Kamubulteni.com mobil uygulamasını indirin.

Kamubulteni.com | Ankara