Öğrenim Kredisi Faizlerinin Silinmesi Resmi Gazetede Yayımlandı Borcunu Ödeyenin Parası Geri İade Edilecek Mi

Milyonların beklediği karar geldi. Öğrenim kredisinin geri ödenmesi ile ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı. Peki ne kadar ödeme yapılacak, ödeme şekli nasıl olacak, borcunun bir kısmını ödeyenlerin parası geri verilecek mi?

Öğrenim Kredisi Faizlerinin Silinmesi Resmi Gazetede Yayımlandı Borcunu Ödeyenin Parası Geri İade Edilecek Mi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükminde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı. Karar göre Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle öğrenim kredisi alanlar borçlarını aldıkları miktar kadar ödeyecek.

İşte Resmi Gazetede Yayımlanan Detaylar;

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır.

Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanır. Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanır. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilir.

Ödemenin askerlik dönemine rastlaması halinde borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenir.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek ve katkı kredisindeki uygulamalarda da yukarıdaki maddeler esas alınacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde doksan ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmez ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş olan kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /