Kamuya yapılan atama ve görevden alma kararları - 27 Nisan 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında birçok bakanlık ve kamu kurumuna yapılan atama ve görevden alma kararlar 27 Nisan 2022 Tarihli ve 31822 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. İşte görevden alınan ve göreve atanan yeni isimler

Kamuya yapılan atama ve görevden alma kararları - 27 Nisan 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir çok kamu kurumu ve bakanlıklara yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ile bakanlıklara bağlı kamu kurum ve kuruluşunda bir çok arklı göreve atama ve görevden alma kararları yayımlandı

 İşte yapılan atamalar ve görevden alınan isimler ;

Milli Eğitim Bakanlığı 

Karar: 2022/189 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR görevden alındı

YERİNE

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Harun FATSA atanmıştır.

Karar: 2022/190 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN,

- Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan CİRİT,

- İsparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer YILMAZ,

görevden alınmış,

- Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ramazan AŞÇI,

- Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet TÜRKMEN,

- Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat KÜÇÜKALİ,

- Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet YİĞİT,

İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan BAYDUR,

- Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan TELTİK,

- Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat DEMİR,

- Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Müfettiş Memet POLAT, atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin Burak FETTAHOĞLU atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İrfan KESKİN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Mustafa GÜLER, Fidan Ahmet PAKSOY, Canan ÇALIŞKAN, Ali KOZAN, Ahmet ÇELİK, Turhan Yaşar ALPKILIÇ ve Mehmet Melih ARSLAN atanmıştır.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet AYDIN atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman UZUN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya ERDURMUŞ ve Haşan Hüseyin AYDEMİR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Sezai AYDIN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali KÖSE atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

- İhracat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali KILIÇKAYA,

- İthalat Genel Müdürlüğüne, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet AZGIN,

- Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne Emre Orhan ÖZTELLİ,

- Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Hakkı KARABÖRKLÜ,

- Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Oğuzhan ŞATIROĞLU,

- Strateji Geliştirme Başkanlığına Süleyman ALICI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Rıdvan CANDAN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavmda başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Halil BAYINDIR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Salih ULUTAŞ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı;

- Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdür Yardımcısı Naci KAYA,

- IV. Bölge Müdürü Yusuf TAŞKAN,

görevden alınmış,

- Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdür Yardımcılığına Burak OKÇU,

- Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Zafer ASLAN,

- X. Bölge Müdürlüğüne Buğrahatı ÇAKMAK,

- DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Gökhan TAŞ, atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Recai KILIÇOĞLU, Hamdi ÇALIŞKAN, Engin EMİNAĞAOĞLU, Ahmet Recai ALDEMİR, Hidayet DERTLİOĞLU, Tahsin DENİZ, Aytekin ABACI, Haşan GÜNGÖR ve Esma ATAN atanmıştır.

Nükleer Düzenleme Kurulu;

- İkinci Başkanlığına, Üye İsmail Hakkı ARIKAN,

- Üyeliğine Memduh Fatih ÇINAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 ııci maddeleri ile 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince atanmıştır.

Karar: 2022/179 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Soner KORKMAZ görevden alındı

YERİNE

Yönetim Kurulu Üyeliğine Haşan KAYMAK atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Şımak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah AYAR atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Harun GÜRER, İsmail HALICI, Semih ŞAHİN ve Turgut SAYILIR atanmıştır.

Hazine Kontrolörlüğüne, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Stajyer Hazine Kontrolörü Fatih YETİŞEN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Vergi Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ziya ÇİZİOĞLU atanmıştır.

27 Nisan atama ve görevden alma kararlarının tamamına ulaşmak için TIKLAYIN