Eskişehir Osmangazi Üniversitesine Ait Önemli Karar

2 Eylül sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ile Sınav Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesine Ait Önemli Karar

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile ilgili önemli bir değişiklik yayımlandı.

2 Eylül tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan kararda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim ile sınav yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi. Söz konusu duyuruda mazeret, telafi ve tek ders sınavlarında bazı düzenlemeler yapıldığı görülmekte.

Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme şu şekilde;

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2016 tarihli ve 29795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mazeret, telâfi ve tek ders sınavı”

“(5) Tek ders sınavı mezuniyeti için tek dersi kalan ve dönem sonu sınavına girme şartını sağlamış olan başarısız öğrenciye, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavından alınan not ilgili dersin geçme notu olarak kullanılır. Tamamı uygulamalı olan derslerden tek ders sınav hakkı verilmez. Kısmi uygulamalı derslerde ilgili birimin kurulları karar verir. Tek ders sınavlarına mazeret hakkı verilmez. Sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.”

Bu yönetmelik, yayımlanma tarihi olan 2 Ağustos 'tan itibaren yürülüğe girer ve bu yönetmeliğim tüm hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamubulteni.com | Ankara