Çok Sayıda Bürokrat Görevden Alındı! 4 Haziran Görevden Alma ve Atama Kararları Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çok sayıda bürokrat görevden alındı. 04 Haziran 2022 Tarihli ve 31856 Sayılı Resmî Gazete'de görevden alma ve atama kararları yayımlandı.

Çok Sayıda Bürokrat Görevden Alındı! 4 Haziran Görevden Alma ve Atama Kararları Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çok sayıda bürokrat görevden alındı. 04 Haziran 2022 Tarihli ve 31856 Sayılı Resmî Gazete'de görevden alma ve atama kararları yayımlandı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 07:47
Çok Sayıda Bürokrat Görevden Alındı! 4 Haziran Görevden Alma ve Atama Kararları Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çok sayıda bürokrat görevden alındı. 04 Haziran 2022 Tarihli ve 31856 Sayılı Resmî Gazete^de yayımlanan kararlara göre birçok bakanlıkta farklı görevde bulunan kişiler görevlerden alınarak, yerlerine yeni isimlerin atamaları yapıldı. İşte 4 Haziran atama ve görevden alma kararları.. 

 Diyanet İşleri Başkanlığı;

- Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut TÜRK, görevden alındı,

- Başkan Yardımcılığına, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir DİNÇ,

- Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mersin İl Müftüsü Şaban KONDİ,

- Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mahmut ÖZDEMİR,

- Strateji Geliştirme Başkanlığına Haşan GÜÇLÜ, atanmıştır.

İletişim Başkanlığı

I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Erdem ERBEK atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Amasya İ1 Müdürü Ahmet KURT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Giresun İl Müdürü Mustafa TOSUN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Mardin İl Müdürü Hüsnü Bengin EFETÜRK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Uşak İl Müdürü Mustafa PELTEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Bursa İl Müdürlüğüne Muhammer DOĞAN,

- Yalova İl Müdürlüğüne Arif LAÇİN,

- Uşak İl Müdürlüğüne Ekrem BORAN,

Kayseri İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsrafil AKTÜRK atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin KOCAPİÇAK atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

- Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Akın KISA,

- Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat ALACATLI,

- Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali LALOĞLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı

- Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne İsmail Hakkı MUSA,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Esra CANKORUR,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa KAPUCU,

- Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kezban Nilvana D ARAM A YILDIRIMGEÇ,

- İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Hayriye KUMAŞCIOĞLU,

- Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Nevzat UYANIK,

- Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Zeynep KIZILTAN,

- Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Murat LÜTEM,

- Strateji Geliştirme Başkanlığına Haldun KOÇ,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne İlhan SAYGILI,

- Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Esen ALTUĞ,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Şebnem İNCESU,

- Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hayriye Nurdan ERPULAT ALTUNTAŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Sait UYANIK atanmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer ERDEM atanmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdurrahman TİRYAKİ atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet DİLSİZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nesim TURAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Risk Analizi Genel Müdürü Soner KORKMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı YAZICI,

- Personel Genel Müdür Yardımcısı Tayyar TARI,

- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa DURAN,

3 say ıh Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Mustafa Emre BAYKAL ve Selçuk KIRBAŞ atanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mücahit CİVRİZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

- Adana Bölge Müdürlüğüne Orhan Deha DEDE,

- Ankara Bölge Müdürlüğüne Hakan YURTTUTAN,

- Antalya Bölge Müdürlüğüne Ergün ERTAŞ,

- Balıkesir Bölge Müdürlüğüne Taner TEKELİ,

- Bursa Bölge Müdürlüğüne Zeki BOSTANCI,

- Denizli Bölge Müdürlüğüne Özer COŞKUN,

- Edime Bölge Müdürlüğüne Haşan AKDEMİR,

- Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Tolga DEMİREL,

- İstanbul Bölge Müdürlüğüne Ali İhsan YÜCEDAĞ,

- İzmir Bölge Müdürlüğüne Yavuz UYAR,

- Kars Bölge Müdürlüğüne Dursun COŞGUN,

- Kayseri Bölge Müdürlüğüne Mehmet VARAN,

- Konya Bölge Müdürlüğüne Muammer KUBALOĞLU,

- Malatya Bölge Müdürlüğüne Ali TÜFEKÇİ,

- Manisa Bölge Müdürlüğüne Selçuk DİREKÇİ,

- Nevşehir Bölge Müdürlüğüne İsa KAYMAK,

- Samsun Bölge Müdürlüğüne Halil EMECEN,

- Siirt Bölge Müdürlüğüne Musa Can ÇİL,

- Van Bölge Müdürlüğüne Cem ÖZ AYDIN,

- Zonguldak Bölge Müdürlüğüne Cengizhan GÜDER,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Mehmet PARLAK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mustafa GÜNDÜZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet İŞLEYEN atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı

Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Tolga Kaan SEVİNÇ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Halim YILDIRIM 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar ALTUNAL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bülent SEZGİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Çağlayan ODABAŞ görevden alınmış Yerinwe

YERİNE

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Başmüfettiş Recep SEMİZ atanmıştır.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Fuat KASIMCAN atanmıştır.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Tekin ARPACIK atanmıştır.

Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa ALPASLAN atanmıştır.

Yardımcıları Mehmet ÇELİK ve Şahin AYBAL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN ve Volkan Mutlu COŞKUN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan GEZGİNÇ atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Durali KOÇAK atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit ALKAN görevden alınmış 

YERİNE

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhiddin ŞAHİN atanmıştır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adem DİNÇ, Hakan BİLİR, Mehmet HASDEMİR ve Mehmet TUNÇAK atanmıştır. '

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişleri Nihal SEVÜK, Nevzat SOYLU, Murat ÜLPER ve Aslıhan MERE atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü;

- 3. Bölge Müdürü Turgut AYDIN,

- 8. Bölge Müdürü Ökkeş CEYLAN,

- 13. Bölge Müdürü Salih CENGİZ,

görevden alınmış,

- Genel Müdür Yardımcılığına Metin AYTEKİN,

- Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet SAĞLAM,

- 4. Bölge Müdürlüğüne İlhan AYTEKİN,

- 9. Bölge Müdürlüğüne Savaş BAYINDIR,

- 12. Bölge Müdürlüğüne Alparslan EŞLİK,

atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemal Yaşar TANGÜL atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü;

- 6. Bölge Müdürü Oğuz SAYGILI,

görevden alınmış,

- 5. Bölge Müdürlüğüne Ali KARABEY,

- 6. Bölge Müdürlüğüne Aliseydi FELEK,

atanmıştır.

4 Haziran tarihli atama ve görevden alma kararlarına ulaşmak için TIKLAYIN

Son Güncelleme: 04.06.2022 17:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.