Bakanlıklara ve Kamu Kurumlarına Atamalar Yapıldı

5 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete 'de 5 Bakanlığa ve bu Bakanlıklara bağlı bazı kurumlara yeni atamalar yapıldı ve aynı kararnameler ile görevden alınan isimler oldu. İşte ataması yapılan ve görevden alınan isimler.

Bakanlıklara ve Kamu Kurumlarına Atamalar Yapıldı

Bakanlıklara ve Kamu Kurumlarına Atamalar Yapıldı

Kamuda atamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararlarıyla 3 Bakanlığa ve bu Bakanlıklara bağlı bazı kurumlara yeni atamalar yapıldı. Atama kararnameleriyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı bazı kurumlara yeni isimler atandı. Aynı kararname ile görevden alınan isimler de oldu. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürü Nurcan ÖNDER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çalışma Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin AKYIL atanmıştır.

Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakkı ŞEKERBAY atanmıştır.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Nazan YILMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğal Gaz İletim 2. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selami BULUT atanmıştır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa YILMAZER atanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdulkerim TAŞAR atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Feyza İLERİ görevden alınmış YERİNE Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem SEZER atanmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kenan AKDUMAN, Recep ATEŞ ve Zekeriyya NANE atanmıştır.

Karar: 2022/611 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Orman Genel Müdürlüğü;

- Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol DÜNDAR,

- Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban BIYIKLI,

- Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın AKIN,

- Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep TEMEL,

- İsparta Orman Bölge Müdürü Refik ULUS OY,

- Kütahya Orman Bölge Müdürü Haşan KESKİN, 

görevden alınmış,

- Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Kemal KAYIRAN,

- Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Mahmut ŞENTÜRK,

- Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Esat ŞİMŞEK,

- Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne İsmail ÇETİN,

- İsparta Orman Bölge Müdürlüğüne Rifat ATAŞ,

- Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Erdal DİNGİL,

- Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne Celal KANBUR,

- Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Zeki B AYICI, atanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bekir Can USLU atanmıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selamettin ERMİŞ ve Orhan BARDA atanmıştır.