Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı - 3 Aralık 2022

03 Aralık 2022 Tarihli ve 32032 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına atamalar yapıldı.

Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı - 3 Aralık 2022

Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete 'de atama kararları yayımlandı. 03 Aralık 2022 Tarihli ve 32032 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına atamalar yapıldı. Yayımlanan kararlara göre Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Muhittin ÖZDEMİR, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin KURT atandı.

Görevden alma kararlarıda yayımlandı. 

Öte yandan resmi gazete 'de görevden alma kararı da yayımlandı. Yayımlanan karara göreTicaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İ1 Müdürü Sefa ÖZATA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.