Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne Ait Karar Resmi Gazete'de

Afyon Kocatepe Üniversitesi 'nde lisansüstü eğitim yapmak isteyenleri ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne Ait Karar Resmi Gazete'de

Afyon Kocatepe Üniversitesi 'ne ait önemli karar Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde bazı değişikliklerin yapıldığına yer verildi. Lisans eğitimini tamamlayan ve öğrenimini devam ettirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren bu önemli karar aşağıdaki gibidir:

MADDE 1 – 31/1/2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“cc) Ön Kayıt Sistemi (OKS) : Lisansüstü programlara kontenjan dahilinde yerleştirilecek öğrencilerin müracaatlarının takibi ve değerlendirilmesi için kullanılan internet tabanlı bilgisayar programını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlan edilmesi planlanan tezli yüksek lisans ve/veya doktora programı öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD kurulu tarafından belirlenerek enstitüye önerilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Senatoya sunulur ve karara bağlandıktan sonra ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler ve varsa diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. İlgili programa öğrenci kabulünde, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat yapılacaksa programa kabul edilecek öğrenci sayısının 4 (dört) katına tekabül eden sayıdaki öğrenci, bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata çağrılır. Bu adayların belirlenmesinde, ALES puanının %50’si ile tezli yüksek lisans için lisans mezuniyet notunun, doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük not sistemine göre %50’si alınarak ikisinin toplamından elde edilen puana göre, yüksekten düşüğe yapılan sıralama esas alınır. Bu sıralamada bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeye hak kazanan adaylar kurumun web sayfasında ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü tarafından yürütülür.”

Kamubulteni.com | Ankara