Ek Gösterge ve Maaş Zammı TBMM'de Gündeme Geldi: "Memurlara İlave Zam Yapılmalıdır"

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı. Kamu personellerinin sorunlarını dile getiren Yokuş, 2021 yılı için verilen maaş zammının yeterli olmadığını, memurların enflasyon altında ezildiğini söyledi.

Ek Gösterge ve Maaş Zammı TBMM'de Gündeme Geldi: "Memurlara İlave Zam Yapılmalıdır"

Fahrettin Yokuş'tan memurlara ek maaş zammı ve ek gösterge açıklaması.

Memurlara ilave zam yapılması gerektiğini söyleyen Yokuş, "Ekonomik gerçekler dikkate alındığında memur maaşlarına ilave zam yapılmak zorundadır. Hâlihazırda açıklanan resmî enflasyonun yüzde 14’leri aştığı 2020 yılında memur maaşları enflasyon farkı dâhil yalnızca yüzde 9,8 oranında artmıştır. Yaşadığımız pandeminin de etkisiyle gıda fiyatlarındaki artış yüzde 21’leri aşmıştır. Aylığın zorunlu harcamaları aynı oranda yükselmiştir. Buna bağlı olarak kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücü son bir yılda yüzde 11 düşmüştür. Merkez Bankasının faizleri artırması önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da yükseleceğinin işaretidir. Kaldı ki bu dönemde memur maaşları altın, gümüş, döviz, gayrimenkul gibi tüm yatırım araçları karşısında yüzde 50’ye varan oranlarda değer kaybetmiştir. Hâl böyle iken yetkili olduğu hâlde etkisini ortaya koyamayan, sözde yetkili sendikalar ve konfederasyonların basiretsizliği nedeniyle 2021 yılında memur maaşlarına yalnızca yüzde 3+3 zam yapılması kararlaştırılmıştır. Bütün bu gerçekler ışığında 2021 yılı için memur ve emeklilere reva görülen bu zammın hiçbir mesnet ve karşılığı bulunmamaktadır. Gerek ekonomik gerçekler gerekse resmî tahminler göz önünde bulundurulduğunda 2021 yılı için memur ve emeklilere yapılması kararlaştırılan yüzde 3+3 zammın güncellenmesi ve geçmiş dönem kayıplarını da karşılayacak şekilde tatminkâr bir maaş artışı yapılması zorunludur." dedi.

EK GÖSTERGE

Kamudaki ayrımcılıklara değinen ve ek gösterge talebini ileten Yokuş, "Kamudaki her türlü ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz.” diyor sendika bu madde de. “Covid-19 salgını esnasında ayrım yapmaksızın bütün kamu görevlilerimizin yaptığı fedakârlıklar bir kere daha görülmüşken çalışanlarımızı sendikal aidiyetler üzerinden ayrışma, bölünme ve baskı ortamına sürükleyen anlayışı kabul etmiyoruz. Kamudaki her türlü ayrımcılığın bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz. Evrensel sendikacılığa uygun, uluslararası sözleşmelerde tanınan hakları içeren adil, demokratik ve çağdaş bir sendika ve toplu sözleşme kanunu istiyoruz. Vergi adaletsizliğinin çözülmesi, 3600 ek gösterge uygulamasının tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilerek hayata geçirilmesi, bütün ek ödemelerin emekli maaşı hesabına esas alınması, kamuda liyakatin geçerli olması, mülakat uygulamasına son verilmesi, bütün güvencesiz, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi olmazsa olmaz taleplerimizdir.

“3600 ek gösterge konusu, bütün memurları kapsayacak şekilde genişletilerek sonuca bağlanmalıdır.” talebi de bu taleplerin içindedir. “Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen söze paralel olarak öğretmen, din görevlisi, hemşire ve polislerle birlikte şube müdürleri, müdürler, müdür yardımcıları, şefler, merkez taşra ayrımına tabi tutulanlar ile kurum içi yükselme sınavıyla gelen uzmanlar, idareci konumundaki kamu görevlileri, denetmenler, avukatlar ek gösterge uygulamasından hiç faydalanamayan mübaşirden teknisyen yardımcına, şoförden hizmetlisine, yardımcı hizmetli sınıfına kadar olan personel gibi bütün kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmesi elzemdir. Bütün ek ödemeler emekliliğe sayılmalıdır. Kamu görevlilerinin çalışırken elde ettiği ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasındaki uçurumu kapatmak, özellikle emekli kamu görevlilerini yoksulluk sınırında yaşamaktan kurtarmak amacıyla memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, sosyal denge sözleşmesi gibi tüm ödemelerin emeklilik keseneğine dâhil edilmesi, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, bu yolla her çalışanın eline geçen ücretle orantılı emekli maaşı almasının sağlanması gerekmektedir.” deniliyor."

Yokuş sözlerini şu şekilde tamamladı:

Yine, devamla deniliyor ki: “Görevde yükselme ve atamalarda tarafsızlık ve liyakat esas alınmalıdır. Kamu görevlilerinin atanmalarında, görevde yükselmelerinde, tayin ve terfilerinde tarafsızlık ve liyakat ilkelerinden vazgeçilmemesi, idareci kadrolarına hak eden liyakatli kamu görevlilerinin getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma barışının birlik, dayanışma ve verimlilik artışının sağlanması için en temel gerekliliktir.” deniliyor bildiride. Bildirinin devamında “Kamu görevlileri arasında kadrolaşmanın, adam kayırmanın, haksızlığın, hukuksuzluğun son bulmasının, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerinin tarafsızlığının sağlanmasının, adil bir sınav ve atama sistemiyle çağdaş bir yönetim anlayışının oluşturulmasından geçtiği bilinmelidir.” deniliyor.

Bu kapsamda, özellikle, yönetici atamalarında yazılı sınava dayalı, adil, şeffaf ve tarafsız bir sistem oluşturulmalı, kamuya personel alımlarında mutlak surette yazılı sınava itibar edilmeli, taraflı değerlendirmelere açık sözlü sınav uygulamalarından bir an önce vazgeçilmelidir. Sözleşmeli personel istihdamına son verilmeli, tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir."

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA