MHP'den 'EYT' Açıklaması: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Teklifinden Vazgeçmedik

Konuyla ilgili konuşan MHP'li Bülbül, "Milliyetçi Hareket Partisi, her zaman ifade ettiği gibi, vatandaşımızın sıkıntılarına samimiyetle çare olmaya çalışmakta, bu konuda Mecliste uzlaşmanın temin edilmesiyle gerekli yasaların çıkarılmasına gayret sarf etmektedir. Bu konuda, daha önceden vermiş olduğumuz, EYT'yle, emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı kanun tekliflerimiz, ek göstergeden bir kısım memurların, kamu görevlilerinin faydalanmasına ilişkin vermiş olduğumuz kanun teklifler

Konuyla ilgili konuşan MHP'li Bülbül, "Milliyetçi Hareket Partisi, her zaman ifade ettiği gibi, vatandaşımızın sıkıntılarına samimiyetle çare olmaya çalışmakta, bu konuda Mecliste uzlaşmanın temin edilmesiyle gerekli yasaların çıkarılmasına gayret sarf etmektedir. Bu konuda, daha önceden vermiş olduğumuz, EYT'yle, emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı kanun tekliflerimiz, ek göstergeden bir kısım memurların, kamu görevlilerinin faydalanmasına ilişkin vermiş olduğumuz kanun tekliflerimiz ve buna benzer bütün yasal çalışmalarımız hâlen devam etmekte, Meclis gündeminde hâlihazırda mevcut bulunmaktadır. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu sözlerden vazgeçtiğini, Milliyetçi Hareket Partisinin bu konuda bir tavır değişikliği içerisinde olduğunu ifade etmek tam manasıyla bühtandır." dedi.

MHP'nin ilgili tüm iddiaları reddettiğini söyleyen MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Cumhur İttifakı ruhuyla, Türkiye'nin önündeki meseleleri, problemleri, Türkiye güvenliği ve memleketin milli üniter yapısına yönelik tehditleri bertaraf etmek ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı sisteminin kökleşmesinin temini için çalışacaklarını söyledi.

MHP'li Bülbül, "Bu noktada Milliyetçi hareket Partisi, sistemi tıkayan, sistemi bloke eden değil; Milliyetçi Hareket Partisi, sistemin önünü açan, her zaman olduğu gibi, Türkiye'de sistemsel olarak ortaya çıkabilecek problemleri önceden tespit ve teşhis edip bunların önüne geçmeye çalışan bir tarzda siyaset uygulamaktadır. Bizler, yasama organından çıkacak olan kanunların yürütme organı tarafından da sıhhatli bir şekilde uygulanacağı zemini temin etmek durumundayız. Bu noktada, Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün de bu hususlarda uzlaşmadan yanadır. Emeklilikte yaşa takılanların probleminin çözülmesi için, bugün, Türkiye'de, bu manada… Meclis çatısı altında birinci parti durumunda olan Adalet ve Kalkınma Partisinin de katkısı temin edilerek, onlarla birlikte uzlaşma içerisinde, bu emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın probleminin çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunun dışında problem çözmeye çalışanlar hariçten gazel okumaktadırlar. Gerçeklerle, gerçeğe uygun bir şekilde konuşmamakta, siyasetlerini çarpıtmaktadırlar. Milliyetçi Hareket Partisinin duruşunu bu noktada sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir. Milliyetçi Hareket Partisi de ne gerekçesinde ne kanun hazırlığında içerisinde bulunmadığı, kanuni ve hukuki zeminde de teknik olarak da içerisinde birçok problemi ihtiva eden ve yeni birtakım problemlere yol açacak olan kanuni düzenlemeleri, teklifleri desteklemek mecburiyetinde değildir." dedi.